Benvinguda a les i els joves empleats per l'Ajuntament d'Alfafar,,es,"És una gran oportunitat per agafar experiència i motivació",,es,El Fons Social Europeu és l'encarregat de finançar aquest projecte,,es,Una oportunitat per adquirir experiència laboral i poder seguir la seva formació,,es,Alfafar dóna la benvinguda a les i els,,es,joves menors de,,es,anys seleccionats amb els programes d'ocupació juvenil EMCUJU i EMPUJU del SERVEF,,es,tots dos programes finançats pel Fons Social Europeu,,es

Benvinguda a les i els joves empleats per l'Ajuntament d'Alfafar,,es,"És una gran oportunitat per agafar experiència i motivació",,es,El Fons Social Europeu és l'encarregat de finançar aquest projecte,,es,Una oportunitat per adquirir experiència laboral i poder seguir la seva formació,,es,Alfafar dóna la benvinguda a les i els,,es,joves menors de,,es,anys seleccionats amb els programes d'ocupació juvenil EMCUJU i EMPUJU del SERVEF,,es,tots dos programes finançats pel Fons Social Europeu,,es.
  • Juan Ramón Adsuara, “es una gran oportunidad para coger experiencia y motivación”.
  • El Fondo Social Europeo es el encargado de financiar este proyecto.
  • Una oportunidad para adquirir experiencia laboral y poder seguir su formación.
Alfafar, 25/09/2017:
Alfafar da la bienvenida a las y los 11 jóvenes menores de 30 años seleccionados con los programas de empleo juvenil EMCUJU y EMPUJU del SERVEF, ambos programas financiados por el Fondo Social Europeo.
Mitjançant aquestes contractacions es pretén que els i les joves adquireixin experiència professional a l'Ajuntamnet d'Alfafar,,es,Les persones ocupades estaven inscrites en el SERVEF i en el programa de Garantia Juvenil amb Formació Professional de Grau Mitjà,,es,Grau Superior o Grau Universitari,,es,La incorporació va tenir lloc a principis del mes d'agost i es perllongarà durant un any en la majoria dels casos,,es,amb l'objectiu d'aplicar els seus coneixements,,es,ampliar la seva experiència i promoure la seva inserció laboral,,es. Las personas empleadas estaban inscritas en el SERVEF y en el programa de Garantía Juvenil con Formación Profesional de Grado Medio, Grado Superior o Grado Universitario.
La incorporación tuvo lugar a principios del mes de agosto y se prolongará durante un año en la mayoría de los casos, con el objetivo de aplicar sus conocimientos, ampliar su experiencia y promover su inserción laboral, exercint funcions municipals relacionades amb la seva titulació,,es,L'Ajuntament d'Alfafar els va donar la benvinguda en un acte presidit per Juan Ramón Adsuara,,es,i al qual van assistir part de les i els treballadors de l'Ajuntament per a rebre a totes les noves incorporacions,,es,Durant l'acte,,es,Adsuara els va animar a aprofitar al màxim aquesta oportunitat per aprendre i seguir formant-se durant la seva estada,,es.
L’Ajuntament d’Alfafar les dio la bienvenida en un acto presidido por Juan Ramón Adsuara, Alcalde d'Alfafar, y al que asistieron parte de las y los trabajadores del Ayuntamiento para recibir a todas las nuevas incorporaciones.
Durante el acto, Adsuara les animó a aprovechar al máximo esta oportunidad para aprender y seguir formándose durante su estancia, amb el suport del personal de l'Ajuntament i sota la premissa comuna d'una atenció de qualitat a la ciutadania d'Alfafar,,es,La acogida de l’Ajuntament d’Alfafar a estos programas,,ca,se suma a les accions realitzades per promoure la inserció laboral de les i els joves d'Alfafar,,es,com són la "Llançadora d'Ocupació Juvenil" i el programa "SIJ Garantia Juvenil" gestionats per la Regidoria de Joventut,,es,Benvinguda a les i els joves emprats per l’Ajuntament d’Alfafar,,ca.
La acogida de l’Ajuntament d’Alfafar a estos programas, se suma a las acciones realizadas para promover la inserción laboral de las y los jóvenes de Alfafar, como son la “Lanzadera de Empleo Juvenil” y el programa “SIJ Garantía Juvenil” gestionados por la Concejalía de Juventud.
 
 
contractacions
 
Benvinguda a les i els joves emprats per l’Ajuntament d’Alfafar.
  • Juan Ramón Adsuara, “és una gran oportunitat per a agafar experiència i motivació”,,ca,El Fondo Social Europeu és l’encarregat de finançar este projecte,,ca,Una oportunitat per a adquirir experiència laboral i poder seguir la seua formació,,ca,Alfafar dóna la benvinguda a les i els,,ca,joves menors de,,ca,anys seleccionats amb els programes d’ocupació juvenil EMCUJU i EMPUJU del SERVEF,,ca,tots dos programes finançats pel Fons Social Europeu,,ca.
  • El Fondo Social Europeu és l’encarregat de finançar este projecte.
  • Una oportunitat per a adquirir experiència laboral i poder seguir la seua formació.
Alfafar, 25/09/2017:
Alfafar dóna la benvinguda a les i els 11 joves menors de 30 anys seleccionats amb els programes d’ocupació juvenil EMCUJU i EMPUJU del SERVEF, tots dos programes finançats pel Fons Social Europeu.
Mitjançant estes contractacions es pretén que els i les joves adquirisquen experiència professional en l’Ajuntamnet d’Alfafar,,ca,Les persones emprades estaven inscrites en el SERVEF i en el programa de Garantia Juvenil amb Formació Professional de Grau Mitjà,,ca,Grau Superior o Grau Universitari,,ca,La incorporació va tenir lloc a principis del mes d’agost i es perllongarà durant un any en la majoria dels casos,,ca,amb l’objectiu d’aplicar els seus coneixements,,ca. Les persones emprades estaven inscrites en el SERVEF i en el programa de Garantia Juvenil amb Formació Professional de Grau Mitjà, Grau Superior o Grau Universitari.
La incorporació va tenir lloc a principis del mes d’agost i es perllongarà durant un any en la majoria dels casos, amb l’objectiu d’aplicar els seus coneixements, ampliar la seua experiència i promoure la seua inserció laboral,,ca,exercint funcions municipals relacionades amb la seua titulació,,ca,L’Ajuntament d’Alfafar els va donar la benvinguda en un acte presidit per Juan Ramón Adsuara,,ca,i al que van assistir part de les i els treballadors de l’Ajuntament per a rebre a totes les noves incorporacions,,ca,Durant l'acte,,fr,Adsuara els va animar a aprofitar al màxim esta oportunitat per a aprendre i seguir formant-se durant la seua estada,,ca, exercint funcions municipals relacionades amb la seua titulació.
L’Ajuntament d’Alfafar els va donar la benvinguda en un acte presidit per Juan Ramón Adsuara, Alcalde d’Alfafar, i al que van assistir part de les i els treballadors de l’Ajuntament per a rebre a totes les noves incorporacions.
Durant l’acte, Adsuara els va animar a aprofitar al màxim esta oportunitat per a aprendre i seguir formant-se durant la seua estada, amb el suport del personal de l’Ajuntament i sota la premissa comuna d’una atenció de qualitat a la ciutadania d’Alfafar,,ca,L’acolliment de l’Ajuntament d’Alfafar a estos programes,,ca,se suma a les accions realitzades per a promoure la inserció laboral de les i els joves d’Alfafar,,ca,com són la “LLanzadera de Empleo Juvenil” i el programa “SIJ Garantía Juvenil” gestionats per la Regidoria de Joventut,,ca.
L’acolliment de l’Ajuntament d’Alfafar a estos programes, se suma a les accions realitzades per a promoure la inserció laboral de les i els joves d’Alfafar, com són la “LLanzadera de Empleo Juvenil” i el programa “SIJ Garantía Juvenil” gestionats per la Regidoria de Joventut.