Catàleg de Proteccions d’Alfafar

Estant en tràmit la realització del Catàleg de Proteccions d’Alfafar els oferim participar en l’esmentat Catàleg, qualificant en la corresponent fitxa que s’adjunta a l’efecte, les diferents Unitats de Paisatge que poden observar als fitxers que, tanmateix, posem a la seua disposició. La fitxa qualificadora es podrà remetre per correu electrònic a la següent adreça: Vicent@alfafar.es, o presentar-la al Punt d’Informació de l’Ajuntament, o a l’Oficina de Patrimoni Cultural, ubicada al carrer Julio Colomer, nombre 2, primera planta.

FICHA-VALORACION-ALFAFAR-(1) PANELES FOTO UP PANELES RECURSOS