Convocatòria procés selectiu: PROVISIÓ EN PROPIETAT DE DUES PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL: 1 PER TORN LLIURE (PER OPOSICIÓ) I 1 PER TORN DE MOBILITAT (PER CONCURS DE MÈRITS)

Les instàncies sol·licitant participar en el procés selectiu es presentaran, preferentment, per via telemàtica: https://alfafar.sedelectronica.es/dossier.2

MODEL DE SOL·LICITUD

Obertura PROVISIÓ EN PROPIETAT: l' 11/07/2022 l' 05/08/2022 (ambdós inclosos).

Al BOE de divendres 08/07/2022, s'ha publicat l'Anunci pel qual s'obre el termini de presentació d'instàncies per participar en el procés selectiu per proveir en propietat dues places d'agent de policia local. Aquest nombre de places podrà ser augmentat segons les bases de la convocatòria, si s'aproven altres places vacants a l'OEP durant el procés selectiu.

BOE N º 163 D' 08/07/2022 – CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL (1 PER TORN LLIURE-OPOSICIÓ I 1 PER TORN DE MOBILITAT-CONCURS DE MÈRITS)

El PROVISIÓ EN PROPIETAT PROVISIÓ EN PROPIETAT PROVISIÓ EN PROPIETAT (PROVISIÓ EN PROPIETAT).

BOP Nº 122 D' 28/06/2022 – Borsa de Treball d'educadors/es socials: 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL (1 PER TORN LLIURE-OPOSICIÓ I 1 PER TORN DE MOBILITAT-CONCURS DE MÈRITS) ANUNCI PUBLICACIÓ BASES PROCÉS SELECTIU: 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL (1 PER TORN LLIURE-OPOSICIÓ I 1 PER TORN DE MOBILITAT-CONCURS DE MÈRITS) Borsa de Treball d'educadors/es socials: 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL (1 PER TORN LLIURE-OPOSICIÓ I 1 PER TORN DE MOBILITAT-CONCURS DE MÈRITS)