“Decide Alfafar”, la nueva plataforma de participación ciudadana

L’Ajuntament d’Alfafar, a través del seu regidoria de Participació Ciutadana,,es,ha presentat la nova Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes del consistori,,es,Amb l'objectiu d'augmentar la participació i implicar la ciutadania en la gestió del municipi,,es,a través de 'Decideix Alfafar',,es,les i els veïns podran realitzar propostes i votar el projecte d'inversió que rebrà la partida pressupostària,,es,d'octubre i fins al,,es,de novembre s'inicia la fase de presentació de projectes,,es, ha presentado la nueva Plataforma de Presupuestos Participativos y Consultas Ciudadanas del consistorio. Con el objetivo de aumentar la participación e implicar a la ciudadanía en la gestión del municipio, a través de ‘Decide Alfafar’, las y los vecinos podrán realizar propuestas y votar el proyecto de inversión que recibirá la partida presupuestaria.

des d'avui 23 de octubre y hasta el 12 de noviembre se inicia la fase de presentación de proyectos, en la qual poden participar les persones majors de,,es,anys empadronades al municipi,,es,projectes que han de donar resposta a alguna reivindicació ciutadana o suposar una millora que influeixi en la qualitat de vida de tota la ciutadania,,es,Els projectes d'inversió que presentin els ciutadans han de ser competència de l'ajuntament i viables tant tècnica com econòmicament,,es,les i els veïns podran fer propostes relatives a la creació o remodelació de noves infraestructures o zones verdes,,es 16 años empadronadas en el municipio, proyectos que deben de dar respuesta a alguna reivindicación ciudadana o suponer una mejora que influya en la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Los proyectos de inversión que presenten los ciudadanos deben ser competencia del ayuntamiento y viables tanto técnica como económicamente. Així, las y los vecinos podrán realizar propuestas relativas a la creación o remodelación de nuevas infraestructuras o zonas verdes, a la construcció o reforma de les instal·lacions esportives o culturals,,es,al desenvolupament d'aplicacions web que millorin la prestació dels serveis municipals o qualsevol iniciativa o proposta que considerin positiva per al bé comú del municipi,,es,Les propostes que s'incloguin en la votació ciutadana prevista entre el,,es,de gener i el,,es,han de tenir un mínim de,,es,suports per part de la ciutadania,,es,Les bases reguladores i el calendari previst estan disponibles a la pàgina web de l'ajuntament,,es, al desarrollo de aplicaciones web que mejoren la prestación de los servicios municipales o cualquier iniciativa o propuesta que consideren positiva para el bien común del municipio. Las propuestas que se incluyan en la votación ciudadana prevista entre el 14 de enero y el 3 de febrer de 2019 deberán contar con un mínimo de 500 apoyos por parte de la ciudadanía. Las bases reguladoras y el calendario previsto están disponibles en la página web del ayuntamiento (http://www.alfafar.com/decidealfafar/)

Amb la nova Plataforma de Pressupostos Participatius,,es,que se suma a altres actuacions com les reunions veïnals de 'Millora el teu barri' per a les propostes de millora dels barris d'Alfafar,,es,a través de la seva àrea de Participació Ciutadana,,es,continua treballant en el foment de la implicació dels ciutadans en les decisions i gestions del municipi fent-los partícips aquest cop de la distribució dels recursos municipals. & nbsp;,,es,a través de la seua regidoria de Participació Ciutadana,,ca, que se suma a otras actuaciones como las reuniones vecinales de ‘Millora el teu barri’ para las propuestas de mejora de los barrios de Alfafar, l’Ajuntament d’Alfafar, a través de su área de Participación Ciudadana, continua treballant en el foment de la implicació dels ciutadans en les decisions i gestions del municipi fent-los partícips aquest cop de la distribució dels recursos municipals.

cartell a decide.indd

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Participació Ciutadana, ha presentat la nova Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes del consistori,,ca,Amb l’objectiu d’augmentar la participació i implicar a la ciutadania en la gestió del municipi,,ca,a través de ‘Decideix Alfafar’,,ca,les i els veïns podran realitzar propostes i votar el projecte d’inversió que rebrà la partida pressupostària,,ca,d’octubre i fins al,,ca,de novembre s’inicia la fase de presentació de projectes,,ca,en la qual poden participar les persones majors de,,ca. Amb l’objectiu d’augmentar la participació i implicar a la ciutadania en la gestió del municipi, a través de ‘Decideix Alfafar’, les i els veïns podran realitzar propostes i votar el projecte d’inversió que rebrà la partida pressupostària.
 
Des d’avui 23 d’octubre i fins al 12 de novembre s’inicia la fase de presentació de projectes, en la qual poden participar les persones majors de 16 anys empadronades en el municipi,,ca,projectes que deuen donar resposta a alguna reivindicació ciutadana o suposar una millora que influïsca en la qualitat de vida de tota la ciutadania,,ca,Els projectes d’inversió que presenten els ciutadans han de ser competència de l’ajuntament i viables tant tècnica com econòmicament,,ca,les i els veïns podran realitzar propostes relatives a la creació o remodelació de noves infraestructures o zones verdes,,ca,a la construcció o reforma de les instal,,ca, projectes que deuen donar resposta a alguna reivindicació ciutadana o suposar una millora que influïsca en la qualitat de vida de tota la ciutadania.
 
Els projectes d’inversió que presenten els ciutadans han de ser competència de l’ajuntament i viables tant tècnica com econòmicament. Així, les i els veïns podran realitzar propostes relatives a la creació o remodelació de noves infraestructures o zones verdes, a la construcció o reforma de les instal·lacions esportives o culturals,,ca,al desenvolupament d’aplicacions web que milloren la prestació dels serveis municipals o qualsevol iniciativa o proposta que consideren positiva per al ben comú del municipi,,ca,Les propostes que s’incloguen en la votació ciutadana prevista entre el,,ca,de gener i el,,ca,hauran de comptar amb un mínim de,,ca,suports per part de la ciutadania,,ca,Les bases reguladores i el calendari previst estan disponibles en la pàgina web de l’ajuntament,,ca,www.alfafar.com/decidealfafar/,,en, al desenvolupament d’aplicacions web que milloren la prestació dels serveis municipals o qualsevol iniciativa o proposta que consideren positiva per al ben comú del municipi. Les propostes que s’incloguen en la votació ciutadana prevista entre el 14 de gener i el 3 de febrer de 2019 hauran de comptar amb un mínim de 500 suports per part de la ciutadania. Les bases reguladores i el calendari previst estan disponibles en la pàgina web de l’ajuntament (http://www.alfafar.com/decidealfafar/).
 
Amb la nova Plataforma de Pressupostos Participatius,,ca,que s’afig a altres actuacions com les reunions veïnals de ‘Millora el teu barri’ per a les propostes de millora dels barris d’Alfafar,,ca,a través de la seua àrea de Participació Ciutadana,,ca,continua treballant en el foment de la implicació dels ciutadans en les decisions i gestions del municipi fent-los partícips aquesta vegada de la distribució dels recursos municipals,,ca,"Decideix Alfafar",,ro,la nova plataforma de participació ciutadana,,es, que s’afig a altres actuacions com les reunions veïnals de ‘Millora el teu barri’ per a les propostes de millora dels barris d’Alfafar, l’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea de Participació Ciutadana, continua treballant en el foment de la implicació dels ciutadans en les decisions i gestions del municipi fent-los partícips aquesta vegada de la distribució dels recursos municipals.