ECOVID 2021

ACTAS

ECOVID 2021. AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys per entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus).

L'Ajuntament d'Alfafar ha resultat beneficiari d'una subvenció per part de LABORA per a l'execució del programa ECOVID 2021, per la qual té previst contractar 16 persones aturades almenys 30 anys.

Les ocupacions previstes són:

1 lloc Grau Enginyeria Informàtica
4 llocs de personal auxiliar administratiu
1 lloc Oficial 1a Pintura
5 llocs Oficial 1ª Paleta
1 lloc CFGS en Administració
1 lloc Grau Educació Social
2 llocs Grau Treball Social
1 lloc TASOC

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea.

Unitat Administradora de l'FSE (UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

Normativa

https://labora.gva.es/es/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/liY5jXMyswom/content/ecovid-2021-programa-de-subvenciones-de-empleo-para-la-contratacion-de-personas-desempleadas-de-al-menos-30-anos-por-entidades-locales-en-el-marco-del