El IES 25 d’abril de Alfafar presenta su proyecto de dron en la Feria Aérea

L'IES 25'abril d'Alfafar presenta el seu projecte de dron a la Fira Aèria,,es,Els alumnes i les alumnes han exhibit el seu projecte de dron a la Fira Aèria de València,,es,Han desenvolupat un projecte de dron amb finalitats socials i mediambientals per al municipi,,es,Els alumnes i les alumnes de l'IES,,es,d'abril de Alfafar han participat a la Fira Aèria de València en què han exposat davant el públic assistent el seu projecte de dron que han desenvolupat durant aquest curs escolar,,es

  • Los alumnos y alumnas han exhibido su proyecto de dron en la Feria Aérea de Valencia.
  • Han desarrollado un proyecto de dron con finalidades sociales y medioambientales para el municipio.
Alfafar 30/05/2017:
Los alumnos y alumnas del IES 25 d’abril de Alfafar han participado en la Feria Aérea de Valencia en la que han expuesto ante el público asistente su proyecto de dron que han desarrollado durante este curso escolar. A la Fira Aèria de València han exhibit,,es,al costat d'altres col·legis de la Comunitat Valenciana,,es,1 dron creat amb finalitats socials i mediambientals,,es,Els i les estudiants de l'IES,,es,van presentar fa uns mesos a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Alfafar seva proposta de dron davant l'Alcalde d'Alfafar,,es,i la regidora d'Educació,,es,Dolors Monmeneu que van escoltar atentament el projecte que havien desenvolupat,,es,Per realitzar el projecte d'aquest dron han preguntat a,,es,persones residents al municipi,,es, junto a otros colegios de la Comunitat Valenciana, un dron creado con finalidades sociales y medioambientales.
Los y las estudiantes del IES 25 d’abril, presentaron hace unos meses en el Salón de Plenos de l’Ajuntament d’Alfafar su propuesta de dron ante el Alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y la concejal de Educación, Dolores Monmeneu que escucharon atentamente el proyecto que habían desarrollado.
Para realizar el proyecto de este dron han preguntado a 180 personas residentes en el municipio. Amb els resultats obtinguts,,es,han desenvolupat aquest projecte per tal de resoldre les inquietuds veïnals,,es,Aquest dron podria detectar desperfectes del municipi,,es,informar dels cotxes que estan mal aparcats o posar en coneixement les zones d'Alfafar que necessitin millorar gràcies al mapeig que realitza el dron,,es,podria localitzar-se als amos i mestresses de mascotes que no tenen un comportament cívic i que no mantenen la localitat neta,,es, han desarrollado este proyecto con el fin de resolver las inquietudes vecinales. Este dron podría detectar desperfectos del municipio, informar de los coches que están mal aparcados o poner en conocimiento las zonas de Alfafar que necesiten mejorar gracias al mapeo que realiza el dron. Més, podría localizarse a los dueños y dueñas de mascotas que no tienen un comportamiento cívico y que no mantienen la localidad limpia.
Durant la seva estada a la Fira Aèria de València el grup d'alumnes i alumnes de l'IES,,es,d'abril han explicat els beneficis que podria obtenir el municipi d'Alfafar si s'arribés a desenvolupar i posar en marxa aquest dron,,es,encara que de moment només es tracti d'un projecte que han realitzat per a classe,,es 25 d’abril han explicado los beneficios que podría obtener el municipio de Alfafar si se llegase a desarrollar y poner en marcha este dron, aunque de momento sólo se trate de un proyecto que han realizado para clase.
Des de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alfafar es dóna suport al fet que els i les joves de la població treballin i apliquin la tecnologia en projectes que serveixin per millorar el muncipi i la qualitat de vida de les i els alfafarenses,,es,L’IES 25’abril d’Alfafar presenta el seu projecte de dron en la Fira Aèria,,ca,Els alumnes i alumnes han exhibit el seu projecte de dron en la Fira Aèria de València,,ca.
 
Alfafar Fira Aèria
 
L'IES 25 d’abril d’Alfafar presenta el seu projecte de dron en la Fira Aèria.
  • Els alumnes i alumnes han exhibit el seu projecte de dron en la Fira Aèria de València.
  • Han desenvolupat un projecte de dron amb finalitats socials i mediambientals per al municipi,,ca,Els alumnes i alumnes de l’IES,,ca,d’abril d’Alfafar han participat en la Fira Aèria de València en la qual han exposat davant el públic assistent el seu projecte de dron que han desenvolupat durant aquest curs escolar,,ca,En la Fira Aèria de València han exhibit,,ca,al costat d’altres col,,ca,legis de la Comunitat Valenciana,,ca,un dron creat amb finalitats socials i mediambientals,,ca,Els i les estudiants de l’IES,,ca.
Alfafar 30/05/2017:
Els alumnes i alumnes de l’IES 25 d’abril d’Alfafar han participat en la Fira Aèria de València en la qual han exposat davant el públic assistent el seu projecte de dron que han desenvolupat durant aquest curs escolar. En la Fira Aèria de València han exhibit, al costat d’altres col·legis de la Comunitat Valenciana, un dron creat amb finalitats socials i mediambientals.
Els i les estudiants de l’IES 25 d’abril, van presentar fa uns mesos en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alfafar la seua proposta de dron davant l’Alcalde d’Alfafar,,ca,i la regidora d’Educació,,ca,Dolores Monmeneu que van escoltar atentament el projecte que havien desenvolupat,,ca,Per a realitzar el projecte d’aquest dron han preguntat a,,ca,persones residents en el municipi,,ca,Amb els resultats obtinguts,,ca,han desenvolupat aquest projecte amb la finalitat de resoldre les inquietuds veïnals,,ca, Juan Ramón Adsuara, i la regidora d’Educació, Dolores Monmeneu que van escoltar atentament el projecte que havien desenvolupat.
Per a realitzar el projecte d’aquest dron han preguntat a 180 persones residents en el municipi. Amb els resultats obtinguts, han desenvolupat aquest projecte amb la finalitat de resoldre les inquietuds veïnals. Aquest dron podria detectar desperfectes del municipi,,ca,informar dels cotxes que estan mal aparcats o posar en coneixement les zones d’Alfafar que necessiten millorar gràcies al mapatge que realitza el dron,,ca,podria localitzar-se als amos i propietàris de mascotes que no tenen un comportament cívic i que no mantenen la localitat neta,,ca,Durant la seua estada en la Fira Aèria de València el grup d’alumnes i alumnes de l’IES,,ca, informar dels cotxes que estan mal aparcats o posar en coneixement les zones d’Alfafar que necessiten millorar gràcies al mapatge que realitza el dron. A més, podria localitzar-se als amos i propietàris de mascotes que no tenen un comportament cívic i que no mantenen la localitat neta.
Durant la seua estada en la Fira Aèria de València el grup d’alumnes i alumnes de l’IES 25 d’abril han explicat els beneficis que podria obtenir el municipi d’Alfafar si s’arribara a desenvolupar i posar en marxa este dron,,ca,encara que de moment només es tracte d’un projecte que han realitzat per a classe,,ca, encara que de moment només es tracte d’un projecte que han realitzat per a classe.
Des de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alfafar es recolza el fet que els i les joves de la població treballen i apliquen la tecnologia en projectes que servisquen per a millorar el muncipi i la qualitat de vida de les alfafarenques i els alfafarencs,ca.