Elecció Jutge de Pau Titular

El termini de presentació d'instàncies és de 15 dies hàbils, seria de l' 24 de novembre al 15 de desembre, ambdós inclosos.

S'adjunta l'edicte publicat en BOP:

Publicació BOP

S'adjunta l'anunci de la publicació en el BOP:

Anunci BOP

Presentació d'instàncies:
Les sol·licituds s'han de presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament (punts de l'SAC) oa la seu electrònica (http://www.alfafar.es/sede/).

Accés directe a l'tràmit en seu electrònica:
https://alfafar.sedelectronica.es/catalog/tw/bb59448e-beff-47c6-9938-2c2245bfda39