“Envelliment Actiu” en Alfafar,,ca,Unes jornades marcades per la participació i la informació sobre els tallers que es duen a terme durant el curs,,es,Les i els més grans d'Alfafar acullen molt bé els diferents tallers,,es,Des de l'àrea de Gent Gran de l'Ajuntament d'Alfafar i amb motiu de la Setmana del Major,,es,s'ha dut a terme una jornada d'envelliment actiu per a totes les persones grans del municipi,,es,Dentro del programa “Més vida als anys”,,ca

“Envelliment Actiu” en Alfafar,,ca,Unes jornades marcades per la participació i la informació sobre els tallers que es duen a terme durant el curs,,es,Les i els més grans d'Alfafar acullen molt bé els diferents tallers,,es,Des de l'àrea de Gent Gran de l'Ajuntament d'Alfafar i amb motiu de la Setmana del Major,,es,s'ha dut a terme una jornada d'envelliment actiu per a totes les persones grans del municipi,,es,Dentro del programa “Més vida als anys”,,ca.
  • Unas jornadas marcadas por la participación y la información sobre los talleres que se llevan a cabo durante el curso.
  • Las y los mayores de Alfafar acogen muy bien los diferentes talleres.
Alfafar, 03/10/2017:
Desde el área de Mayores de l’Ajuntament d’Alfafar y con motivo de la Semana del Mayor, se ha llevado a cabo una jornada de envejecimiento activo para todas las personas mayores del municipio.
Dentro del programa “Més vida als anys”, es troben diferents tallers dedicats a les i els majors d'Alfafar amb l'objectiu d'aconseguir un envelliment actiu,,es,Aquesta jornada s'ha desenvolupat al Parc de les Palmeres del municipi,,es,donant-se a conèixer els diferents tallers organitzats des de la regidoria de Gent Gran durant tot l'any,,es,Durant el matí s'han mostrat al públic assistent les activitats que es realitzen perquè la població pogués veure de prop en què consisteixen,,es. Esta jornada se ha desarrollado en el Parque de las Palmeras del municipio, dándose a conocer los diferentes talleres organizados desde la concejalía de Mayores durante todo el año. Durante la mañana se han mostrado al público asistente las actividades que se realizan para que la población pudiese ver de cerca en qué consisten, algunes fins i tot van fer participar a les i els assistents mitjançant classes in situ,,es,per poder participar de les mateixes,,es,aquest va ser el cas per exemple del tai-xi,,es,El matí ha estat plena de participació i informació,,es,ja que és un projecte molt important per a la població més gran del municipi,,es,Amb aquests tallers segueixen exercint el cos i també la ment,,es,podent d'aquesta manera,,es,seguir amb una vida saludable afavorint l'envelliment,,es, para poder participar de las mismas, este fue el caso por ejemplo del tai-xí.
La mañana ha estado llena de participación e información, ya que es un proyecto muy importante para la población más mayor del municipio. Con estos talleres siguen ejerciendo el cuerpo y también la mente, pudiendo de este modo, seguir con una vida saludable favoreciendo el envejecimiento.
Aquest tipus d'activitats es desenvolupen per aconseguir una major i millor qualitat de vida de la gent gran del municipi,,es,donant-los l'oportunitat de seguir formant-se o practicant algun exercici,,es,“Envelliment Actiu” a Alfafar,,ca,Unes jornades marcades per la participació i la informació sobre els tallers que es duen a terme durant el curs,,ca,Les i els majors d’Alfafar acullen molt bé els diferents tallers,,ca,Des de l’àrea de Majors de l’Ajuntament d’Alfafar i amb motiu de la Setmana del Major,,ca, dándoles la oportunidad de seguir formándose o practicando algún ejercicio.
EnvellimentActiu
 
“Envelliment Actiu” a Alfafar.
  • Unes jornades marcades per la participació i la informació sobre els tallers que es duen a terme durant el curs.
  • Les i els majors d’Alfafar acullen molt bé els diferents tallers.
Alfafar, 03/10/2017:
Des de l’àrea de Majors de l’Ajuntament d’Alfafar i amb motiu de la Setmana del Major, s’ha dut a terme una jornada d’envelliment actiu per a totes les persones majors del municipi,,ca,Dins del programa “Més vida als anys”,,ca,es troben diferents tallers dedicats a les i els majors d’Alfafar amb l’objectiu d’aconseguir un envelliment actiu,,ca,Esta jornada s’ha desenvolupat en el Parc de les Palmeres del municipi,,ca,donant-se a conèixer els diferents tallers organitzats des de la regidoria de Majors durant tot l’any,,ca. Dins del programa “Més vida als anys”, es troben diferents tallers dedicats a les i els majors d’Alfafar amb l’objectiu d’aconseguir un envelliment actiu. Esta jornada s’ha desenvolupat en el Parc de les Palmeres del municipi, donant-se a conèixer els diferents tallers organitzats des de la regidoria de Majors durant tot l’any. Durant el matí s’han mostrat al públic assistent les activitats que es realitzen perquè la població poguera veure d’a prop en què consisteixen,,ca,algunes fins i tot van fer participar a les i els assistents mitjançant classes in situ,,ca,per a poder participar de les mateixes,,ca,que està passant Ser EL casos per exemple de l'XI tai,,fr,El matí ha estat plena de participació i informació,,ca,ja que és un projecte molt important per a la població més major del municipi,,ca,Amb estos tallers segueixen exercint el cos i també la ment,,ca, algunes fins i tot van fer participar a les i els assistents mitjançant classes in situ, per a poder participar de les mateixes, est va ser el cas per exemple del tai-xí. El matí ha estat plena de participació i informació, ja que és un projecte molt important per a la població més major del municipi. Amb estos tallers segueixen exercint el cos i també la ment, podent d’esta manera,,ca,seguir amb una vida saludable afavorint l’envelliment,,ca,Este tipus d’activitats es desenvolupen per a aconseguir una major i millor qualitat de vida de les persones majors del municipi,,ca,donant-los l’oportunitat de seguir formant-se o practicant algun exercici,,ca, seguir amb una vida saludable afavorint l’envelliment. Este tipus d’activitats es desenvolupen per a aconseguir una major i millor qualitat de vida de les persones majors del municipi, donant-los l’oportunitat de seguir formant-se o practicant algun exercici.