Escriptors i escriptores d'Alfafar en la,,es,Fira del Llibre de València,,es,La alfafarense Marisol Sales ha estat una de les escriptores amb més novel·les signades en categoria juvenil durant la fira,,es,Hi han participat en una de les cites més importants a nivell literari,,es,El municipi d'Alfafar ha estat present a la,,es,edició de la Fira del Llibre de València de la mà de diferents escriptores i escriptors locals,,es,Les escriptores Marisol Sales i Nerea Romero,,es 52 Feria del Libro de Valencia

Escriptors i escriptores d'Alfafar en la,,es,Fira del Llibre de València,,es,La alfafarense Marisol Sales ha estat una de les escriptores amb més novel·les signades en categoria juvenil durant la fira,,es,Hi han participat en una de les cites més importants a nivell literari,,es,El municipi d'Alfafar ha estat present a la,,es,edició de la Fira del Llibre de València de la mà de diferents escriptores i escriptors locals,,es,Les escriptores Marisol Sales i Nerea Romero,,es 52 Feria del Libro de Valencia

  • La alfafarense Marisol Sales ha sido una de las escritoras con más novelas firmadas en categoría juvenil durante la feria.
  • Han participado en una de las citas más importantes a nivel literario.
Alfafar 04/05/2017:
El municipio de Alfafar ha estado presente en la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia de la mano de diferentes escritoras y escritores locales.
Las escritoras Marisol Sales y Nerea Romero, i els escriptors Rafa Mata i Antonio Andújar han estat en diferents estands venent i signant els seus exemplars,,es,La presència dels escriptors i les escriptores locals en una de les cites més importants en el món literari,,es,demostra la qualitat de les seves obres i és,,es,una oportunitat única per donar-se a conèixer al públic,,es,Marisol Sales ha consolidat el seu èxit en aquesta fira on la trilogia de "Les cròniques de l'Àngel" ha tingut molt bona acollida,,es,sobretot entre el públic juvenil,,es,Durant els dies de fira,,es. La presencia de los escritores y las escritoras locales en una de las citas más importantes en el mundo literario, demuestra la calidad de sus obras y es, sin duda, una oportunidad única para darse a conocer al público.
Marisol Sales ha consolidado su éxito en esta feria donde la trilogía de “Las crónicas del Ángel” ha tenido muy buena acogida, sobre todo entre el público juvenil. Durante los días de feria, la jove va signar més de,,es,exemplars i ha estat una de les escriptores que més obres ha venut en categoria juvenil,,es,l'autor Rafa Mata va estar present amb la seva novel·la negra "Espai Fosc" de la qual va vendre prop de,,es,Nerea Romero amb la seva obra "Vivint amb la meva exnòvio" i Antonio Andújar Castro amb "Bib-Rambla i,,es,La vida partida en dos,,es 700 ejemplares y ha sido una de las escritoras que más obras ha vendido en categoría juvenil.
Per altra banda, el autor Rafa Mata estuvo presente con su novela negra “Espacio Oscuro” de la que vendió cerca de 200 exemplars, Nerea Romero con su obra “Viviendo con mi exnovio” y Antonio Andújar Castro con “Bib-Rambla y “La vida partida en dos”.
Les i els escriptors d'Alfafar han participat d'aquest esdeveniment de gran repercussió per a tota la població on han pogut compartir experiències i sensacions amb diferents persones reconegudes dins d'aquest àmbit,,es,Escriptors i escriptores d’Alfafar en la,,ca,Fira del Llibre de València,,ca,L’alfafarenca Marisol Sales ha sigut una de les escriptores amb més novel,,ca,les firmades en categoria juvenil durant la fira,,ca,Han participat en una de les cites més importants a nivell literari,,ca.
Escritores y escritoras Feria del Libro Valencia

Escriptors i escriptores d’Alfafar en la 52 Fira del Llibre de València.

  • L’alfafarenca Marisol Sales ha sigut una de les escriptores amb més novel·les firmades en categoria juvenil durant la fira.
  • Han participat en una de les cites més importants a nivell literari.
Alfafar 04/05/2017:
El municipi d’Alfafar ha estat present en la,,ca,edició de la Fira del Llibre de València de la mà de diferents escriptores i escriptors locals,,ca,Les escriptores Marisol Sales i Nerea Romero,,ca,i els escriptors Rafa Mata i Antonio Andújar han estat en diferents estands venent i firmant els seus exemplars,,ca,La presència dels escriptors i les escriptores locals en una de les cites més importants en el món literari,,ca,demostra la qualitat de les seues obres i és,,ca,sens dubte,,ca 52 edició de la Fira del Llibre de València de la mà de diferents escriptores i escriptors locals.
Les escriptores Marisol Sales i Nerea Romero, i els escriptors Rafa Mata i Antonio Andújar han estat en diferents estands venent i firmant els seus exemplars. La presència dels escriptors i les escriptores locals en una de les cites més importants en el món literari, demostra la qualitat de les seues obres i és, sens dubte, una oportunitat única per a donar-se a conéixer el públic,,ca,Marisol Sales ha consolidat el seu èxit en esta fira on la trilogia de,,ca,Les cròniques de l'Àngel,,es,ha tingut molt bona acollida,,ca,sobretot entre el públic juvenil,,ca,Durant els dies de fira,,ca,la jove va firmar més de,,ca,exemplars i ha sigut una de les escriptores que més obres ha venut en categoria juvenil,,ca,l’autor Rafa Mata va estar present amb la seua novel,,ca,la negra,,es,espai Fosc,,es,que vendrà el puntal,,fr,exemplars,,en,Nerea Romero amb la seua obra,,ca,Vivint amb la meva exnòvio,,es.
Marisol Sales ha consolidat el seu èxit en esta fira on la trilogia de “Las crónicas del Ángel” ha tingut molt bona acollida, sobretot entre el públic juvenil. Durant els dies de fira, la jove va firmar més de 700 exemplars i ha sigut una de les escriptores que més obres ha venut en categoria juvenil. D'altra banda, l’autor Rafa Mata va estar present amb la seua novel·la negra “Espacio Oscuro” de la que va vendre prop de 200 exemplars, Nerea Romero amb la seua obra “Viviendo con mi exnovio” i Antonio Andújar Castro amb,,ca,Bib-Rambla i,,en,Les i els escriptors d’Alfafar han participat d’este esdeveniment de gran repercussió per a tota la població on han pogut compartir experiències i sensacions amb diferents persones reconegudes dins d’este àmbit,,ca “Bib-Rambla i “La vida partida en dos”.
Les i els escriptors d’Alfafar han participat d’este esdeveniment de gran repercussió per a tota la població on han pogut compartir experiències i sensacions amb diferents persones reconegudes dins d’este àmbit.