Festes i esdeveniments

Alfafar té una llarga tradició cultural que s'ha manifestat al llarg de la història a través de les Festes Patronals i Populars del municipi. En els actes programats en aquestes dates hi ha una especial participació d'entitats i associacions que fa de la nostra població una singularitat pròpia.

La comarca de l’Horta, sobretot els pobles que limiten amb l'Albufera, tenen un component comú a causa del desenvolupament econòmic que han patit a partir de la segona meitat del passat segle. En concret, Alfafar, seva economia se sustentava en l'arròs; la marjal era l'element dinamitzador de la societat en la primera meitat del segle XX. El sector agrari va marcar tot un seguit de tradicions i costums que segueixen pervivint en els nostres dies. No és casual que la Festa Major o Patronal del municipi es realitzés una vegada la collita de l'arròs estigués ja en els graners dels agricultors. Avui en dia s'han produït uns canvis que van d'acord amb les noves tendències que imperen en el segle XXI.

F1

Abans de detallar les actuals Festes que viu la població, convé fer un repàs històric d'aquelles que eren tradició en una altra època; ara la Setmana Santa. Els fidels acudien tant a les cerimònies del temple, com al viacrucis i al sant enterrament. També a les tardes dels dies de Pasqua cada "Rotgle" es dirigia al seu lloc favorit per berenar i practicar els jocs propis de la festivitat. Principalment anaven al barranc de Paiporta a menjar-se la "tradicional mona". Els festejos de Pasqua culminaven amb el tradicional "Combregar d'Impedits" en el matí del dia de Sant Vicent Ferrer ( avui dia segueix celebrant-se "el Combregar" acudint a les cases d'aquells que es troben malalts).

A finals de la dècada dels seixanta del passat segle, Alfafar experimenta un procés de canvi, fruit de la immigració que s'assenta a l'àrea metropolitana de València. Un municipi amb uns sis mil habitants es transforma en una "ciutat" de més de tretze mil "ànimes". En aquest canvi social, La Festa, també experimenta una evolució concorde als nous habitants de la zona.

En aquest municipi apareixen nous nuclis urbans que iniciessin propostes innovadores que es complementaran amb les tradicionals.

Així ens trobem que Les Festes Patronals es traslladen a finals del mes d'agost, sent el dia gran el 8 de setembre amb motiu la Festa de la Mare de Déu del Do. Dins del calendari se celebren els actes en honor a la Verge del Socors, San Sebastian, la Mare de Déu d'Agost i la Puríssima.

En un altre dels Barris del municipi, conegut popularment com a Barri del Tremolar, la Festa en honor a la Verge dels Desemparats es realitza en la primera setmana de juny.

F2

Orba El Barri Parc Alcosa, nucli urbà que neix a finals dels seixanta del passat segle, amb una població de més de vuit mil habitants; celebra la seva Festa Gran o Popular a mitjan del mes de juliol. I al mes de novembre celebren la Festa en honor al Santíssim Crist.

En altres barriades històriques com és el cas de la Fila ha diferents celebracions als patrons del carrer que porten el seu nom. En concret al carrer Sant Pasqual la celebració és el 17 del mes de maig . Al carrer Sant Gaietà és el set d'agost quan el patró rep el seu homenatge. Al carrer San Jose el trenta d'abril els veïns arreglen el carrer per a festejar el seu sant patró.

És tradició que al mes de maig s'engalanin els carrers d'Alfafar amb la Creu de maig. Els "casals" fallers són els encarregats dels actes i programes al voltant de la històrica Creu de Maig.

Un cop finalitzada les Festes Patronals, el dia catorze de setembre es realitza el "trasllat" de la Verge del Do al cementiri municipal i el dia 17 de setembre es commemora la santa missa al "Llidoner" ( arbol donde fue hallada la “Mare de Deu del Dó) per a posteriorment realitzar el trasllat de la imatge a la "Casa de la Verge" a l'avinguda Reis Catolicos. Al pas de la Verge, al carrer Mestre Barrachina els veïns i veïnes recreen els seus portals, recuperant tradicions i fets històrics passats.

Al mes de març la Junta Local Fallera i les sis falles d'Alfafar procedeixen a desenvolupar un programa intens i ampli amb motiu de la Festa Josefina.

F3

A més dels actes ressenyats, es compta amb unes setanta entitats i associacions que programen anualment actes relacionats amb la cultura, esport, oci, dona i un altre tipus d'activitats socials que van dirigides especialment als veïns d'Alfafar.