IDENTIFICAR I INVENTARIAR LES CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES DE LA MARJAL D’ALFAFAR

L’alumne de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, de la Universitat Politècnica de València, Rodrigo Oliver Soriano, ha realitzat les seues pràctiques remunerades en l’Oficina de Patrimoni Cultural d’este Ajuntament. Esta modalitat de pràctiques en empresa està gestionada pel Servici Integral d’Ocupació de la UPV i finançada amb fons de la Diputació Provincial de València.

El seu treball ha sigut molt meritori i ha consistit a localitzar, identificar, documentar i inventariar les distintes construccions agrícoles de la Marjal d’Alfafar. A més ha digitalitzat documentació i textos bibliogràfics de rellevància, ha gestionat material i elements per a la promoció del patrimoni arquitectònic, ha dissenyat la imatge corporativa de l’Oficina i ha confeccionat una interessant maqueta-retallable que servirà de base per a reproduir en format digital l’Alqueria del Pi, dins del pla de promoció del patrimoni “L’arquitectura d’Alfafar en el paper”, Que s'implementarà l'any que veu. La seua activitat ha sigut tutoritzada per Juan Carlos Navarro Fajardo, responsable de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament, i per Miguel Ángel Carrión Carmona, El professor de la UPV.

IDENTIFICAR E INVENTARIAR LAS CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS DEL MARJAL DE ALFAFAR

L'alumne de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, de la Universitat Politècnica de València, Rodrigo Oliver Soriano, ha realitzat les seves pràctiques remunerades a l'Oficina de Patrimoni Cultural d'aquest Ajuntament. Aquesta modalitat de pràctiques en empresa està gestionada pel Servei Integral d'Ocupació de la UPV i finançada amb fons de la Diputació Provincial de València.

El seu treball ha estat molt meritori i ha consistit en localitzar, identificar, documentar e inventariar las distintas construcciones agrícolas del Marjal de Alfafar. A més ha digitalitzat documentació i textos bibliogràfics de rellevància, ha gestionat material i elements per a la promoció del patrimoni arquitectònic, ha dissenyat la imatge corporativa de l'Oficina i ha confeccionat una interessant maqueta-retallable que servirà de base per reproduir en format digital l'Alqueria del Pi, dins el pla de promoció del patrimoni "L'arquitectura d'Alfafar en el paper", que s'implementarà l'any que. La seva activitat ha estat tutoritzada per Juan Carlos Navarro Fajardo, responsable de Patrimoni Cultural de l'Ajuntament, i per Miguel Ángel Carrión Carmona, professor de la UPV.