La Policia Local d'Alfafar presenta la seva memòria anual,,es,serveis han estat els realitzats durant el,,es,El servei de mediació a la ciutadania està tenint molt bons resultats,,es,ha presentat al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alfafar seva memòria respecte a l'any passat,,es,obert a la població,,es,han participat,,es,el regidor de Seguretat Ciutadana Francisco Zarzo,,es,l'intendent principal Santiago Varcárcel,,es,i Antonio Oliver Intendent Cap,,es,Ells han estat els encarregats de mostrar el treball realitzat en,,es

La Policia Local d'Alfafar presenta la seva memòria anual,,es,serveis han estat els realitzats durant el,,es,El servei de mediació a la ciutadania està tenint molt bons resultats,,es,ha presentat al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alfafar seva memòria respecte a l'any passat,,es,obert a la població,,es,han participat,,es,el regidor de Seguretat Ciutadana Francisco Zarzo,,es,l'intendent principal Santiago Varcárcel,,es,i Antonio Oliver Intendent Cap,,es,Ells han estat els encarregats de mostrar el treball realitzat en,,es.
  • Més de 10.000 servicios han sido los realizados durante el 2017.
  • El servicio de mediación a la ciudadanía está teniendo muy buenos resultados.
Alfafar, 07/02/2018:
La Policía Local de Alfafar, com cada any, ha presentado en el Salón de Plenos de l’Ajuntament d’Alfafar su memoria con respecto al pasado año. En aquest acte, abierto a la población, han participado, l'alcalde d'Alfafar Juan Ramón Adsuara, el concejal de Seguridad Ciudadana Francisco Zarzo, el Intendente Principal Santiago Varcárcel, y Antonio Oliver Intendente Jefe. Ellos han sido los encargados de mostrar el trabajo realizado en 2017 i explicat el seu model de treball,,es,on la prevenció i la conscienciació juga un paper molt important,,es,La Policia Local d'Alfafar està treballant amb un concepte ampli d'ordre públic a través de la proximitat que ofereixen a través dels seus serveis,,es,Utilitzen tècniques preventives,,es,avançant-se als problemes d'una manera proactiva,,es,Durant el matí s'ha destacat el treball transversal que realitzen amb totes les àrees de l'Ajuntament,,es,però especialment amb les d'Igualtat i Serveis Socials,,es, donde la prevención y la concienciación juega un papel muy importante.
La Policía Local de Alfafar está trabajando con un concepto amplio de orden público a través de la cercanía que ofrecen a través de sus servicios. Utilizan técnicas preventivas, adelantándose a los problemas de una manera proactiva.
Durante la mañana se ha destacado el trabajo transversal que realizan con todas las áreas del Ayuntamiento, pero especialmente con las de Igualdad y Servicios Sociales. Per tractar la violència de gènere es compta amb policies especialitzats en la matèria,,es,ja que s'atén,,es,acompanya i assessora a les víctimes,,es,a més de fer un seguiment del cas,,es,Cal destacar el compromís de la Policia Local de presentar en el lloc que se'ls requereix abans de,,es,sempre que sigui qualificat com a prioritat alta,,es,Pel que fa al treball que desenvolupen amb menors,,es,es pot destacar la xifra d'absentisme escolar,,es,existien,,es,menors amb aquesta problemàtica,,es,l'any passat la xifra ha estat de,,es, ya que se atiende, acompaña y asesora a las víctimas, además de hacer un seguimiento del caso.
Cabe destacar el compromiso de la Policía Local de presentarse en el lugar que se les requiere antes de 9 minutos, siempre que sea calificado como prioridad alta. En cuanto al trabajo que desarrollan con menores, se puede destacar la cifra de absentismo escolar, en 2009, existían 70 menores con esta problemática, el pasado año la cifra ha sido de 17, pel que es veu el treball tan important que es realitza per acabar amb l'absentisme a Alfafar,,es,casos han estat els atesos com serveis humanitaris,,es,És molt important aquesta tasca,,es,i prova d'això és comptar amb cotxes patrulla on tots estan dotats d'un desfibril·lador per salvar vides,,es,vehicles cardioprotegits,,es,que gràcies a la ràpida actuació dels agents ha fet que moltes persones hagin estat ateses d'una manera eficaç,,es,obtenint uns resultat,,es,en la majoria de vegades,,es,molt positius,,es.
Més, 569 casos han sido los atendidos como servicios humanitarios. Es muy importante esta labor, y prueba de ello es contar con coches patrulla donde todos están dotados de un desfibrilador para salvar vidas, vehículos cardioprotegidos, que gracias a la rápida actuación de los agentes ha hecho que muchas personas hayan sido atendidas de una manera eficaz, obteniendo unos resultado, en la mayoría de veces, muy positivos.
El servei de mediació que la policia ha anat desenvolupant en els darrers anys,,es,està arribant a molt bons acords entre veïns i veïnes del municipi,,es,evitant arribar a les denúncies i aconseguint el benefici de les dues parts,,es,L'objectiu principal del cos de policia és millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d'Alfafar,,es,Per això estan millorant els serveis i s'estan actualitzant a les noves eines utilitzades per la població dins de les noves tecnologies,,es, está llegando a muy buenos acuerdos entre vecinos y vecinas del municipio, evitando llegar a las denuncias y consiguiendo el beneficio de ambas partes. El objetivo principal del cuerpo de policía es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Alfafar. Para ello están mejorando los servicios y se están actualizando a las nuevas herramientas utilizadas por la población dentro de las nuevas tecnologías. La utilitat d'estar present a les xarxes socials és molt important,,es,pel servei a la ciutadania que es presta,,es,Prova d'això són els més de,,es,seguidors que ja tenen tant a Facebook com Twitter,,es,en aquesta presentació s'han lliurat unes plaques de reconeixement veïnal a persones que de forma desinteressada han contribuït amb la societat d'Alfafar,,es,Luis Cano,,es,per haver tornat una cartera amb 500 €,,es, por el servicio a la ciudadanía que se presta. Prueba de ello son los más de 1.100 seguidores que ya tienen tanto en Facebook como Twitter.
Por primera vez, en esta presentación se han entregado unas placas de reconocimiento vecinal a personas que de forma desinteresada han contribuido con la sociedad de Alfafar. Luis Cano, por haber devuelto una cartera con 500€, Antonio Martínez per la seva valentia a l'hora d'enfrontar-se a uns lladres i Francisco Tarazona per haver tingut en compte les millores en les instal·lacions de la policia,,es,escoltant els treballadors i adaptant-se a les seves necessitats,,es,La Policia Local d’Alfafar presenta la seua memòria anual,,ca,serveis han sigut els realitzats durant el,,ca,El servei de mediació a la ciutadania està tenint molt bons resultats,,ca,La Policia Local d’Alfafar,,ca, escuchando a los trabajadores y adaptándose a sus necesidades.
2E8B10C0-FADC-4B14-9F42-CE86E9CC0B13
La Policia Local d’Alfafar presenta la seua memòria anual.
  • Més de 10.000 serveis han sigut els realitzats durant el 2017.
  • El servei de mediació a la ciutadania està tenint molt bons resultats.
Alfafar, 07/02/2018:
La Policia Local d’Alfafar, cada un amb qualsevol, ha presentat en el Saló de Plenaris de l’Ajuntament d’Alfafar la seua memòria pel que fa al passat any,,ca,En aquest acte,,ca,obert a la població,,ca,han participat,,ca,l’Alcalde d’Alfafar Juan Ramón Adsuara,,ca,el regidor de Seguretat Ciutadana Francisco Zarzo,,ca,l’Intendent Principal Santiago Varcárcel,,ca,i Antonio Oliver l’Intendent Cap,,ca,Ells han sigut els encarregats de mostrar el treball realitzat en,,ca,i explicat el seu model de treball,,ca,on la prevenció i la conscienciació juga un paper molt important,,ca. En aquest acte, obert a la població, han participat, l’Alcalde d’Alfafar Juan Ramón Adsuara, el regidor de Seguretat Ciutadana Francisco Zarzo, l’Intendent Principal Santiago Varcárcel, i Antonio Oliver l’Intendent Cap. Ells han sigut els encarregats de mostrar el treball realitzat en 2017 i explicat el seu model de treball, on la prevenció i la conscienciació juga un paper molt important. La Policia Local d’Alfafar està treballant amb un concepte ampli d’ordre públic a través de la proximitat que ofereixen a través dels seus serveis,,ca,Utilitzen tècniques preventives,,ca,avançant-se als problemes d’una manera proactiva,,ca,Durant el matí s’ha destacat el treball transversal que realitzen amb totes les àrees de l’Ajuntament,,ca,però especialment amb les d’Igualtat i Serveis Socials,,ca,Per a tractar la violència de gènere es compta amb policies especialitzats en la matèria,,ca. Utilitzen tècniques preventives, avançant-se als problemes d’una manera proactiva. Durant el matí s’ha destacat el treball transversal que realitzen amb totes les àrees de l’Ajuntament, però especialment amb les d’Igualtat i Serveis Socials. Per a tractar la violència de gènere es compta amb policies especialitzats en la matèria, ja que s’atén,,ca,acompanya i assessora a les víctimes,,ca,a més de fer un seguiment del cas,,ca,Cal destacar el compromís de la Policia Local de presentar-se en el lloc que se’ls requereix abans de,,ca,minuts,,ca,sempre que siga qualificat com a prioritat alta,,ca,Quant al treball que desenvolupen amb menors,,ca,es pot destacar la xifra d’absentisme escolar,,ca,existien,,ca,menors amb aquesta problemàtica,,ca,el passat any la xifra ha sigut de,,ca, acompanya i assessora a les víctimes, a més de fer un seguiment del cas. Cal destacar el compromís de la Policia Local de presentar-se en el lloc que se’ls requereix abans de 9 minuts, sempre que siga qualificat com a prioritat alta. Quant al treball que desenvolupen amb menors, es pot destacar la xifra d’absentisme escolar, en 2009, existien 70 menors amb aquesta problemàtica, el passat any la xifra ha sigut de 17, per la qual cosa es veu el treball tan important que es realitza per acabar amb l’absentisme a Alfafar,,ca,casos han sigut els atesos com a serveis humanitaris,,ca,És molt important aquesta labor,,ca,i prova d’açò és comptar amb cotxes patrulla on tots estan dotats d’un desfibril,,ca,lador per a salvar vides,,ca,vehicles cardioprotegits,,en,que gràcies a la ràpida actuació dels agents ha fet que moltes persones hagen sigut ateses d’una manera eficaç,,ca,obtenint uns resultat,,ca,en la majoria de vegades,,ca,molt positius,,ca. A més, 569 casos han sigut els atesos com a serveis humanitaris. És molt important aquesta labor, i prova d’açò és comptar amb cotxes patrulla on tots estan dotats d’un desfibril·lador per a salvar vides, vehicles cardioprotegits, que gràcies a la ràpida actuació dels agents ha fet que moltes persones hagen sigut ateses d’una manera eficaç, obtenint uns resultat, en la majoria de vegades, molt positius. El servei de mediació que la policia ha anat desenvolupant en els últims anys,,ca,està arribant a molt bons acords entre veïns i veïnes del municipi,,ca,evitant arribar a les denúncies i aconseguint el benefici d’ambdues parts,,ca,L’objectiu principal del cos de policia és millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Alfafar,,ca,Per a açò estan millorant els serveis i s’estan actualitzant a les noves eines utilitzades per la població dins de les noves tecnologies,,ca, està arribant a molt bons acords entre veïns i veïnes del municipi, evitant arribar a les denúncies i aconseguint el benefici d’ambdues parts. L’objectiu principal del cos de policia és millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Alfafar. Per a açò estan millorant els serveis i s’estan actualitzant a les noves eines utilitzades per la població dins de les noves tecnologies. La utilitat d’estar present en les xarxes socials és molt important,,ca,pel servei a la ciutadania que es presta,,ca,Prova d’açò són els més d’1.100 seguidors que ja tenen tant en Facebook com Twitter,,ca,Per primera vegada,,ca,en aquesta presentació s’han lliurat unes plaques de reconeixement veïnal a persones que de forma desinteressada han contribuït amb la societat d’Alfafar,,ca,per haver retornat una cartera amb 500€,,ca, pel servei a la ciutadania que es presta. Prova d’açò són els més d’1.100 seguidors que ja tenen tant en Facebook com Twitter. Per primera vegada, en aquesta presentació s’han lliurat unes plaques de reconeixement veïnal a persones que de forma desinteressada han contribuït amb la societat d’Alfafar. Luis Cano, per haver retornat una cartera amb 500€, Antonio Martínez per la seua valentia a l’hora d’enfrontar-se a uns lladres i Francisco Tarazona per haver tingut en compte les millores en les instal,,ca,lacions de la policia,,ca,escoltant als treballadors i adaptant-se a les seues necessitats,,ca·lacions de la policia, escoltant als treballadors i adaptant-se a les seues necessitats.