L’Escola d’Estiu d’Alfafar pionera, en la Comarca, con la técnica brain gym.

· Brain gym i ioga són dues de les novetats d'aquest any,,es,amb l'objectiu d'entrenar la ment,,es,Aquestes tècniques s'adapten als diferents grups d'edats per adequar-se als nens i nenes,,es,Des de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Alfafar s'aposta per la innovació en l'escola d'estiu,,es,és per això que aquest any s'han incorporat noves tècniques o tallers per seguir millorant el servei,,es,les principals novetats són,,es,el brain gym i el ioga per a nens i nenes,,es, con el objetivo de entrenar la mente.
 
· Estas técnicas se adaptan a los diferentes grupos de edades para adecuarse a los niños y niñas.
 
14 juliol, 2017:
 
Desde el área de Juventud de l’Ajuntament d’Alfafar se apuesta por la innovación en la escuela de verano, es por eso que este año se han incorporado nuevas técnicas o talleres para seguir mejorando el servicio.
 
Aquest any, las principales novedades son, el brain gym y el yoga para niños y niñas, unes eines que estan començant a utilitzar-donada la importància de les mateixes,,es,En aquest moment són pocs els centres que treballen amb elles,,es,però a Alfafar s'ha apostat per una formació completa per a la població més jove,,es,La tècnica de brain gym o gimnàstica cerebral és un sistema basat en el moviment que utilitza senzills exercicis perquè el cervell treballi de forma íntegra amb el cos,,es,aconseguint millorar l'aprenentatge i el rendiment del cervell,,es. En este momento son pocos los centros que trabajan con ellas, pero en Alfafar se ha apostado por una formación completa para la población más joven.
 
La técnica de brain gym o gimnasia cerebral es un sistema basado en el movimiento que utiliza sencillos ejercicios para que el cerebro trabaje de forma íntegra con el cuerpo, consiguiendo mejorar el aprendizaje y el rendimiento del cerebro. Aquesta tècnica es desenvolupa a primera hora del matí perquè les nenes i nens estiguin preparats per aconseguir una major concentració i així una millor assimilació de conceptes,,es,interioritzant d'una manera més senzilla,,es,un dels exercicis consisteix a realitzar activitats quotidianes d'una manera diferent a les que estan acostumats,,es,com utilitzar la mà contrària a la que es fa servir habitualment per escriure,,es,obrir la pasta de dents,,es,agafar el telèfon o obrir una porta,,es, interiorizándolos de una manera más sencilla. Per exemple, uno de los ejercicios consiste en realizar actividades cotidianas de una forma distinta a las que están acostumbrados, como utilizar la mano contraria a la que se usa habitualmente para escribir, abrir la pasta de dientes, coger el teléfono o abrir una puerta. Amb aquesta tècnica s'aconsegueix un major rendiment cerebral i en l'aprenentatge que fa que els nens i nenes estiguin més actius a primera hora del matí,,es,a última hora del matí es desenvolupen activitats de ioga per aconseguir que l'alumnat es relaxi després d'un matí ple d'activitat i exercici,,es,aconseguint que les i els alumnes aprenguin a treure l'estrès i sentir-relaxats,,es.
 
Per contra, a última hora de la mañana se desarrollan actividades de yoga para conseguir que el alumnado se relaje después de una mañana llena de actividad y ejercicio, consiguiendo que las y los alumnos aprendan a quitarse el estrés y sentirse relajados. D'aquesta manera, s'aconsegueix un equilibri entre el cos i la ment i se li apliquen unes conductes saludables per seguir practicant en el temps un cop hagi finalitzat l'escola d'estiu,,es,Des de l'àrea de Joventut s'aposta per noves tècniques que desenvolupen d'una manera equilibrada el cos i la ment dels nens i nenes aconseguint que adquireixin uns hàbits saludables per al dia a dia,,es,L’Escola d’Estiu d’Alfafar pionera,,ca,a la Comarca,,es,amb la tècnica brain gym,,ca.
Desde el área de Juventud se apuesta por nuevas técnicas que desarrollan de una manera equilibrada el cuerpo y la mente de los niños y niñas consiguiendo que adquieran unos hábitos saludables para el día a día.
 
Escuelaverano_brain_gym
 
L’Escola d’Estiu d’Alfafar pionera, en la Comarca, amb la tècnica brain gym.
 
· Brain gym i ioga són dues de les novetats d’enguany,,ca,amb l’objectiu d’entrenar la ment,,ca,Aquestes tècniques s’adapten als diferents grups d’edats per a adequar-se als xiquets i xiquetes,,ca,Des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Alfafar s’aposta per la innovació en l’escola d’estiu,,ca,és per açò que enguany s’han incorporat noves tècniques o tallers per a seguir millorant el servei,,ca,les principals novetats són,,ca,el brain gym i el ioga per a xiquets i xiquetes,,ca, amb l’objectiu d’entrenar la ment.
· Aquestes tècniques s’adapten als diferents grups d’edats per a adequar-se als xiquets i xiquetes.
 
14 juliol,,ca,El barri Orba d’Alfafar es posa a punt per a gaudir de les seues festes populars,,ca,Des d’aquest divendres,,ca,de juliol i fins a diumenge que ve,,ca,de juliol els veïns i veïnes d’Alfafar tindran multitud d’activitats en les quals participar,,ca,Una vegada més des de l’àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Alfafar s’ha organitzat les festes populars d’aquest emblemàtic barri,,ca,amb la participació i implicació de les diferents associacions,,ca, 2017:
 
Des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Alfafar s’aposta per la innovació en l’escola d’estiu, és per açò que enguany s’han incorporat noves tècniques o tallers per a seguir millorant el servei.
Enguany, les principals novetats són, el brain gym i el ioga per a xiquets i xiquetes, unes eines que estan començant a utilitzar-se donada la importància de les mateixes,,ca,En aquest moment són pocs els centres que treballen amb elles,,ca,però a Alfafar s’ha apostat per una formació completa per a la població més jove,,ca,La tècnica de brain gym o gimnàstica cerebral és un sistema basat en el moviment que utilitza senzills exercicis perquè el cervell treballe de forma íntegra amb el cos,,ca,aconseguint millorar l’aprenentatge i el rendiment del cervell,,ca. En aquest moment són pocs els centres que treballen amb elles, però a Alfafar s’ha apostat per una formació completa per a la població més jove.
 
La tècnica de brain gym o gimnàstica cerebral és un sistema basat en el moviment que utilitza senzills exercicis perquè el cervell treballe de forma íntegra amb el cos, aconseguint millorar l’aprenentatge i el rendiment del cervell. Aquesta tècnica es desenvolupa a primera hora del matí perquè les xiquetes i xiquets estiguen preparats per a aconseguir una major concentració i així una millor assimilació de conceptes,,ca,interioritzant-los d’una manera més senzilla,,ca,per exemple,,,fr,un dels exercicis consisteix a realitzar activitats quotidianes d’una forma diferent a les quals estan acostumats,,ca,com utilitzar la mà contrària a la qual s’usa habitualment per a escriure,,ca,obrir la pasta de dents,,ca,agafar el telèfon o obrir una porta,,ca, interioritzant-los d’una manera més senzilla. Per exemple, un dels exercicis consisteix a realitzar activitats quotidianes d’una forma diferent a les quals estan acostumats, com utilitzar la mà contrària a la qual s’usa habitualment per a escriure, obrir la pasta de dents, agafar el telèfon o obrir una porta. Amb aquesta tècnica s’aconsegueix un major rendiment cerebral i en l’aprenentatge que fa que els xiquets i xiquetes estiguen més actius a primera hora del matí,,ca,per contra,,en,a última hora del matí es desenvolupen activitats de ioga per a aconseguir que l’alumnat es relaxe després d’un matí ple d’activitat i exercici,,ca,aconseguint que les i els alumnes aprenguen a llevar-se l’estrès i sentir-se relaxats,,ca.
 
Per contra, a última hora del matí es desenvolupen activitats de ioga per a aconseguir que l’alumnat es relaxe després d’un matí ple d’activitat i exercici, aconseguint que les i els alumnes aprenguen a llevar-se l’estrès i sentir-se relaxats. D’aquesta manera, s’aconsegueix un equilibri entre el cos i la ment i se li apliquen unes conductes saludables per a seguir practicant en el temps una vegada haja finalitzat l’escola d’estiu,,ca,Des de l’àrea de Joventut s’aposta per noves tècniques que desenvolupen d’una manera equilibrada el cos i la ment dels xiquets i xiquetes aconseguint que adquirisquen uns hàbits saludables per al dia a dia,,ca,amb la tècnica brain gym,,es.
 
Des de l’àrea de Joventut s’aposta per noves tècniques que desenvolupen d’una manera equilibrada el cos i la ment dels xiquets i xiquetes aconseguint que adquirisquen uns hàbits saludables per al dia a dia.