Més de 30 persones completen les formacions municipals per a l'ocupació

Alfafar, 13/12/2019

L'Ajuntament d'Alfafar, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha fet entrega aquest matí dels diplomes que acrediten les noves competències adquirides en els cursos organitzats durant aquest any. El programa formatiu, en què han participat 34 persones desocupades d'Alfafar, ha inclòs els cursos "Crea tu botiga online", "Aplicacions informàtiques per a la qual comerç" i "Empaquetat i aparadorisme nadalenc".

En aquest sentit, el programa formativo para el empleo de este año ha estado enfocado al manejo de las principales herramientas para la gestión comercial, así como en las técnicas de venta online y offline: conèixer i dominar les funcionalitats d'un ecommerce, a més d'innovar en les tècniques de l'empaquetat i aparadorisme a la botiga física.

Los programas de formación para el empleo se enmarcan en la apuesta decisiva del Ayuntamiento de Alfafar por la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas de la localidad, fomentant una qualificació professional completament adaptada a les necessitats de l'oferta de treball, especialment, de el teixit empresarial i comercial local.

Las empresas incrementan progresivamente lo esfuerzo en mejorar sus técnicas de venta. Si volem incrementar les oportunitats d'ocupació entre les persones aturades de la nostra localitat, se hace crucial poner el foco en la formación en estas nuevas competencias”, ha concretat Dolors Caballero, regidora de Comerç i ADL.

Alfafar, 13/12/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha fet lliurament aquest matí dels diplomes que acrediten els noves competències adquirides en els cursos organitzats durant enguany. El programa formatiu, en els quals han participat 34 persones desocupades d’Alfafar, ha inclòs els cursos “Crega la teua botiga online”, “Aplicacions informàtiques per al comerç” i “Empaquetat i aparadorisme nadalenc”.

En aquest sentit, el programa formatiu per a l’ús d’enguany ha estat enfocat en el maneig dels principals eines per a la gestió comercial, així com en els tècniques de venda online i offline: conéixer i dominar els funcionalitats d’un ecommerce, a més d’innovar en els tècniques de l’empaquetat i aparadorisme a la botiga física.

Els programes de formació per a l’ocupació s’emmarquen en l’a posta decisiva de l’Ajuntament d’Alfafar per la millora de l’ocupabilitat dels persones desocupades de la localitat, fomentant una qualificació professional completament adaptada als necessitats de l’ofereix de treball, especialment, del teixit empresarial i comercial local.

Els empreses incrementen progressivament l’esforç a millorar els seues tècniques de venda. Si volem incrementar els oportunitats d’ocupació entre els persones desocupades de la nostra localitat, és fa crucial posar el focus en la formació en aquestes noves competències”, ha concretat Dolores Caballero, regidora de Comerç i ADL.