Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Què és el SAC?

El Servei d'Atenció Ciutadana d'Alfafar (SAC) es planteja com un servei integral d'atenció, en què un equip de professionals treballa per facilitar la relació de la ciutadania amb l'Ajuntament d'Alfafar, cobrint les necessitats d'informació, iniciatives i serveis, amb el propòsit de fer les gestions municipals més clares i àgils.

Missió, visió, valors

MISSIÓ

Informar i atendre els ciutadans d'Alfafar de manera proactiva, eficient i amb qualitat. El nostre objectiu principal és satisfer les seves necessitats, aspiracions i facilitar la seva relació amb l'Ajuntament resolent nosaltres les situacions d'incertesa que hi hagi.

VISIÓ

Prestar serveis que donin resposta a les necessitats de la ciutadania d'Alfafar adaptant-se a la seva evolució i gestionant amb eficàcia els recursos públics, a la recerca de l'excel · lència.

VALORS

– Vocació de servei públic i orientació al ciutadà prestant atenció i gestió personalitzada des d'un criteri de ruptura de l'especialització i buscant la polivalència a través d'una estructura horitzontal i un conjunt de llocs els titulars han de prestar una atenció satisfactòria i donar solució general a totes les qüestions d'informació i gestió administrativa,es.

– La coordinació del SAC amb la resta de serveis per a la millora de la satisfacció ciutadana.

– El treball en equip per aconseguir que el resultat final sigui millor que la suma de les aportacions individuals.

OBJECTIUS

 

L'objectiu principal del SAC és garantir el compliment dels drets de la ciutadania a:

– Rebre informació d'interès general de manera presencial, telefònica, l'equip electrònicament.

– Veritable Informació administrativa, veraç i pública

– Ser atesos directa i personalitzada.

– Orientació positiva.

– Ser auxiliats en la relació formal de documents administratius.

 

PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT

 

Les oficines del SAC tenen els següents principis:

– El ciutadà percep que és un servei a la seva disposició, que li dóna solució als seus tràmits administratius o bé l'encamina al lloc on pugui resoldre'ls, a través de cites prèvies, etc.

– Instrument que evita la pèrdua innecessària de temps i col · laborador en l'agilització de procediments administratius fins i tot de tràmits relacionats amb altres administracions (finestreta única). Simplificació de tràmits.

– L'organització de l'oficina està orientada fonamentalment al servei al / la ciutadà / a, facilitant la seva relació amb l'Administració municipal.

– Treball en equip. S'ha de vetllar per la percepció de l'oficina com un tot. Els seus treballadors formen part d'un equip íntegre, compacte, polivalent i alhora amb respecte a la individualitat de cada un dels integrants.

Catàleg de Serveis
Recomanacions

R-4,en

 

 

R-2

 

R-1

 

Carta de serveis

Ens comprometem a informar els ciutadans anualment, a través dels mitjans de comunicació sobre el grau de compliment dels nostres compromisos.

Més, periòdicament s'informarà a través del web municipal: www.alfafar.com , tant del compliment dels compromisos, com de la informació estadística del servei.