TALLER D'OCUPACIÓ 2021

 “T.E AVANCEM JUNTS” 

RESULTAT SEGONES ENTREVISTES

CITACIONS

ACTES Puntuació entrevistes.

Resolució d'Al·legacions i data d'entrevistes.

ACTA ALUMNAT TREBALLADOR

ACTES BAREMACIÓN

Normativa

BASES: ORDRE 6/2020, d' 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comercio y Trabajo, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions de el programa mixt de ocupació-formació Tallers d'Ocupació.

CONVOCATÒRIA 2021: RESOLUCIÓN de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General d'LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de el programa mixt d'ocupació-formació «Tallers d'ocupació», amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 6/2020, d' 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, per la qual s'aproven les bases reguladores de les mateixes.

MODIFICACIÓ A la CONVOCATÒRIA 2021RESOLUCIÓN de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General d'LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

La selecció de personal directiu, docent i administratiu per a cada Taller d'Ocupació es porta a terme per un grup de treball mixt en el qual participen representants de l'entitat promotora de el projecte i representants de LABORA, tenint en compte el que estableixen les bases reguladores d'aquest programa.


persones destinatàries

Les persones destinatàries d'aquest programa han de complir els requisits mínims:  Tenir 18 anys o més.  ser aturades, se com a tals a les persones demandants d'ocupació no ocupades registrades en Labora.  Complir els requisits establerts en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

 La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent Espai Labora.


Acta Constitució

Comunicat Selecció Convocatòria Pública

annex I – Estudiants

Bases Selecció Alumnat

annex I – Personal

Bases Selecció Personal

Resolució – agost inhàbil


Selecció de convocatòries d’edictes – Estudiants – AT 2021

Selecció de convocatòries d’edictes – Personal -TE 2021