V guia comercial a Alfafar,,es,Ja es pot descarregar des del web municipal,,es,Tota l'oferta de comerç local a la V guia comercial,,es,Desde el área de Comercio de l’Ajuntament d’Alfafar,,ca,ja s'ha posat a disposició de la població la V edició de la guia comercial del municipi,,es,Aquesta guia molt útil per als veïns i veïnes d'Alfafar mostra la gran oferta d'establiments,,es,comerços i serveis de què disposa la població a nivell local,,es

V guia comercial a Alfafar,,es,Ja es pot descarregar des del web municipal,,es,Tota l'oferta de comerç local a la V guia comercial,,es,Desde el área de Comercio de l’Ajuntament d’Alfafar,,ca,ja s'ha posat a disposició de la població la V edició de la guia comercial del municipi,,es,Aquesta guia molt útil per als veïns i veïnes d'Alfafar mostra la gran oferta d'establiments,,es,comerços i serveis de què disposa la població a nivell local,,es.
  • Ya puede descargarse desde la web municipal.
  • Toda la oferta de comercio local en la V guía comercial.
Alfafar, 25/01/2018:
Desde el área de Comercio de l’Ajuntament d’Alfafar, ya se ha puesto a disposición de la población la V edición de la guía comercial del municipio.
Esta guía muy útil para los vecinos y vecinas de Alfafar muestra la gran oferta de establecimientos, comercios y servicios de los que dispone la población a nivel local. Aquesta guia organitzada per seccions i en dues edicions permet trobar fàcilment allò que estiguem buscant,,es,Està disponible tant en paper com PDF,,es,Per obtenir la guia en format paper,,es,s'ha de preguntar al Servei d'Atenció Ciutadana del municipi,,es,A la web municipal d'Alfafar es pot trobar l'enllaç de descàrrega,,es,de les dues edicions,,es,podent-la tenir des de qualsevol dispositiu,,es,Sens dubte una oportunitat de tenir,,es,d'una manera còmoda,,es,la gran oferta de què disposa el municipi,,es.
Está disponible tanto en papel como pdf. Para obtener la guía en formato papel, se ha de preguntar en el Servicio de Atención Ciudadana del municipio. En la web municipal de Alfafar se puede encontrar el enlace de descarga, de ambas ediciones, pudiéndola tener desde cualquier dispositivo.
Sin duda una oportunidad de tener, de una manera cómoda, la gran oferta de la que dispone el municipio. Una guia per la qual s'aposta en pro del comerç local,,es,V guia comercial a Alfafar,,ca,Ja pot descarregar-se des de la web municipal,,ca,Tota l’oferta de comerç local en la V guia comercial,,ca,Des de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Alfafar,,ca,ja s’ha posat a la disposició de la població la V edició de la guia comercial del municipi,,ca,Aquesta guia molt útil per als veïns i veïnes d’Alfafar mostra la gran oferta d’establiments,,ca,comerços i serveis dels quals disposa la població a nivell local,,ca.
GuiaComercial
V guia comercial a Alfafar.
  • Ja pot descarregar-se des de la web municipal.
  • Tota l’oferta de comerç local en la V guia comercial.
Alfafar, 25/01/2018:
Des de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Alfafar, ja s’ha posat a la disposició de la població la V edició de la guia comercial del municipi. Aquesta guia molt útil per als veïns i veïnes d’Alfafar mostra la gran oferta d’establiments, comerços i serveis dels quals disposa la població a nivell local. Aquesta guia organitzada per seccions i en dues edicions permet trobar fàcilment allò que estiguem cercant,,ca,Està disponible tant en paper com pdf,,ca,Per a obtenir la guia en format paper,,ca,s’ha de preguntar en el Servei d’Atenció Ciutadana del municipi,,ca,En la web municipal d’Alfafar es pot trobar l’enllaç de descàrrega,,ca,d’ambdues edicions,,ca,podent-la tenir des de qualsevol dispositiu,,ca,Sens dubte una oportunitat de tenir,,ca,d’una manera còmoda,,ca,la gran oferta de la qual disposa el municipi,,ca. Està disponible tant en paper com pdf. Per a obtenir la guia en format paper, s’ha de preguntar en el Servei d’Atenció Ciutadana del municipi. En la web municipal d’Alfafar es pot trobar l’enllaç de descàrrega, d’ambdues edicions, podent-la tenir des de qualsevol dispositiu. Sens dubte una oportunitat de tenir, d’una manera còmoda, la gran oferta de la qual disposa el municipi. Una guia per la qual s’aposta en pro del comerç local,ca.