VISITA DE PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC A LA ALQUERIA DEL PI

Ignacio Matoses Ortells, inspector del Servei d’Inspecció del Patrimoni Històric-Artístic de la Conselleria de Cultura, ha fet visita de supervisió a les obres de consolidació que s’estan realitzant en l’Alqueria del Pi. En el seu recorregut per les mateixes ha sigut acompanyat pels tècnics de Patrimoni de l’Ajuntament d’Alfafar, que han canviat impressions sobre alguns detalls del projecte. També han observat alguns indicis que podrien determinar amb major certesa la datació de la construcció original. Tot això a l’espera dels tastos i estudis arqueològics que es portaran a efecte per una empresa especialitzada. La visita ha transcorregut amb absoluta normalitat, ressaltant-se la correcció i oportunitat de la intervenció que s’està practicant.

Ignacio Matoses Ortells, inspector del Servei d'Inspecció del Patrimoni Històric-Artístic de la Conselleria de Cultura, ha girat visita de supervisió a les obres de consolidació que s'estan realitzant en l'Alqueria del Pi. En el seu recorregut per les mateixes ha estat acompanyat pels tècnics de Patrimoni de l'Ajuntament d'Alfafar, que han canviat impressions sobre alguns detalls del projecte. També s'han observat alguns indicis que podrien determinar amb més certesa la datació de la construcció original. Tot això a l'espera de les cates i estudis arqueològics que es duran a terme per una empresa especialitzada. La visita ha transcorregut amb absoluta normalitat, ressaltant la correcció i oportunitat de la intervenció que s'està practicant.

foto web_obrasfoto web_obras2