MERCATS/MERCADOS

 

El nostre mercat municipal pretén ser una comunitat d’empresaris en què cada un siga expert en el seu camp i entusiasta del seu producte. Ha d’aspirar a ser el temple dels productes frescs, on el protagonista no siga el cheff sinó el gènere, intentant així recuperar la “temporalitat” de l’oferta i restituir el protagonisme als canvis estacionals.


Nuestro mercado municipal pretende ser una comunidad de empresarios en la que cada uno sea experto en su campo y entusiasta de su producto. Ha de aspirar a ser el templo de los productos frescos, donde el protagonista no sea el cheff sino el género, intentando así recuperar la “temporalitat” de la oferta y restituir el protagonismo a los cambios estacionales.

https://www.facebook.com/MercadoMunicipalAlfafar/?fref=ts

Regidora de mercats: Amparo Sanjuan Albentosa.

Tel. cita prèvia: 96 318 21 26


Regidora de Mercats: Amparo Sanjuan Albentosa.

Tel. cita previa: 96 318 21 26

El mercat municipal té servici a domicili?

Molts dels llocs oferixen este servici. Consulta al realitzar les teues compres.

Obri per les vespraes?

En general, l’horari és de matí, encara que en dates assenyalades com a Nadal sí s’oferix servici de vesprades.


El mercat municipal té servei a domicili?

Molts dels llocs ofereixen aquest servei. Consulta al realizar tus compras.

¿Obre a les tardes?

En general, el horario es de mañanas, encara que en dates assenyalades com Nadal si que s'ofereix servei de tardes.