Plans i programes anuals i plurianuals

TRAMITACIÓ EN VIGOR /TRAMITACIÓ EN VIGOR

PLA ANUAL NORMATIU 2020 / PLA ANUAL NORMATIU 2020

TRAMITACIONES FINALIZADAS / TRAMITACIONSFINALITZADES

MODIFICACIONES PLAN ANUAL NORMATIVO 2018 / MODIFICACIONS PLA ANUAL NORMATIU 2018
PLA ANUAL NORMATIU 2018 / PLA ANUAL NORMATIU 2018
PLA ANUAL NORMATIU 2017 / PLA ANUAL NORMATIU 2017
PGOU Plan General de Ordenación Urbana / PGOU Pla General d'Ordenació Urbana
PGOU,,fr,Pla General d'Ordenació Urbana,,es,modifiacion,,es – Plan General de Ordenación Urbana
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA – ORDENANCES 

P.GENERAL – PLA 1 P.GENERAL – PLA 2 P.GENERAL – PLA 3 P.GENERAL – PLA 4

 

Estudi Detall Bloc "C" Sector 1AyB

01 – DIE – Bloque C – Sector 1AB_Alfafar_firmado_Diligenciado 

02 – ED – Bloque C – Sector 1AB_Alfafar_firmado_Diligenciado 03 – ED C ALFAFAR INTEGRACION PAISAJISTICA_v1_firmado_Diligenciado

Estudio Detalle nº 2, Parcel·les B1 a B7 del Pla Parcial, sector 1AyB.

PDF-1 

PDF-2 PDF-3
Modificació de les Normes Urbanístiques Pla Parcial Sector 1AB Alfafar Modifiación – PDF

Estudi Detall Nº1 Parcel·les B1 a B7 del Sector 1AyB

PDF-1 

PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8
Estudi Detall Blocs E i F del Sector 1AyB PDF-1 

PDF-2 PDF-3