SANITAT ANIMAL/SANIDAD ANIMAL

Control de plagues urbanes/Control de plagues urbanes

Es tracta d’un sistema que engloba els processos de prevenció y/o control necessaris per a aconseguir les condicions sanitari-ambientals adequades a fi d’evitar la proliferació d’organismes nocius, minimitzant els riscos per a la salut i el medi ambient. En la nostra localitat, este servici es gestiona a través d’una empresa privada especialitzada, concessionària del mateix.

Els tractaments realitzats de forma periòdica són els següents:

– Desratització, desinsectació i desinfecció: en edificis municipals i col·Llei.

– Desratització urbana: xarxa de clavegueram i embornals, parcs i jardins, solars municipals, séquies de desaigües en població i abocadors de runes.

– Desinsectació contra panderoles (Periplaneta Americana) : xarxa general de clavegueram i arquetes de sanejament en voreres.

– Tractaments contra mosquits, puces, caparres i flebótomos: zona enjardinada, séquies, canalització de reg, solars abandonats amb vegetació, etc.

– Tractaments contra mosquits: malladas zona Arborar


Se trata de un sistema que engloba los procesos de prevención y/o control necesarios para conseguir las condiciones sanitario-ambientales adecuadas con el fin de evitar la proliferación de organismos nocivos, minimitzant els riscos per a la salut i el medi ambient. A la nostra localitat, este servicio se gestiona a través de una empresa privada especializada, concesionaria del mismo.

Els tratamientos realizados de forma periódica son los siguientes:

– Desratització, desinsectació i desinfecció: en edificis municipals i col · legis.

– Desratització urbana: xarxa de clavegueram i embornals, parcs i jardins, solars municipals, sèquies de desguassos en població i abocadors de runa.

– Desinsectació contra paneroles (Periplaneta Americana): xarxa general de clavegueram i arquetes de sanejament en voreres.

– Tractaments contra mosquits, puces, paparres i flebòtoms: zona ajardinada, sèquies, canalització de reg, solars abandonats amb vegetació, etc.

– Tractaments contra mosquits: mallades zona Tremolar.

Campanyes/Campañas

CAMPANYA CONTRA EL ÚS DE SOFRE EN LA VIA PÚBLICA/CAMPANYA CONTRA L'ÚS DE SOFRE EN LA VIA PÚBLICA

sofre

ÚS DE LA pop-DE-LA-SOFRE-EN RUTA-PÚBLICA

CAMPANYA CONTRA L’ALIMENTACIÓ URBANA INCONTROLADA D’ANIMALS/CAMPANYA CONTRA L'ALIMENTACIÓ URBANA INCONTROLADA D'ANIMALS

Alimentació urbana animals

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ CONTRA L´ABANDÓ D´ANIMALS DE COMPANYIA/CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ CONTRA L'ABANDONAMENT D'ANIMALS DE COMPANYIA

Abandonament d'animals

CONSCIENCIACIÓ TINENÇA I CIRCULACIÓ D´ANIMALS DE COMPANYIA/CONSCIENCIACIÓ TINENÇA I CIRCULACIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA

Programa conscienciació tinença animals domèstics 2013 Programa conscienciació tinença animals domèstics 2012 - zona col·legi Programa conscienciació tinença animals domèstics 2012 - zona jocs Programa conscienciació tinença animals domèstics 2012 - zona parcs Programa conscienciació tinença animals domèstics 2012 - zona de via pública

Programa conscienciació tinença animals domèstics 2011 - castellano Programa conscienciació tinença animals domèstics 2011 - valencià