Alfafar celebra el 12 de octubre con la Guardia Civil.

  • El acto fue presidido por el Teniente Jefe del puesto de la Guardia Civil de Alfafar, Enrique Cobo.
  • La misa en honor a su patrona, la Virgen del Pilar, se celebró en la Parroquia Nuestra Señora del Don de Alfafar.
Alfafar, 13/10/2016:
Alfafar ha celebrado el 12 de octubre con la Guardia Civil. Este año la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, se ha llevado a cabo en Alfafar. La Plaça de l’Ajuntament de Alfafar acogió a todos los y las guardias civiles que trabajan en el puesto de Alfafar-Catarroja.
Todos y todas junto a sus familiares, amistades, vecinas y vecinos del municipio, rindieron homenaje a la patrona de la Benemérita. En primer lugar se celebró una misa, en la Parroquia Nuestra Señora del Don, y posteriormente se procedió a la izada de bandera tradicional del día de la Hispanidad.
El acto, presidido por el Teniente Jefe del puesto de la Guardia Civil de Alfafar, Enrique Cobo, contó con la presencia de agentes de la Benemérita, los alcaldes de Alfafar Juan Ramón Adsuara, de Lloc Nou de la Corona Manuel Gimeno, de Massanassa Vicent Pastor y de Benetússer Eva Sanz, junto a varios ediles. También estuvieron presentes diferentes Jefes de Policía Local de las diferentes poblaciones.
12octubre2
Alfafar celebra el 12 d’octubre amb la Guàrdia Civil.
  • L’acte va ser presidit pel Tinent Cap del lloc de la Guàrdia Civil d’Alfafar, Enrique Cobo.
  • La missa en honor a la seua patrona, la Mare de Déu del Pilar, es va celebrar en la Parròquia Mare de Déu del Do d’Alfafar.
Alfafar, 13/10/2016:
Alfafar ha celebrat el 12 d’octubre amb la Guàrdia Civil. Enguany la festivitat de la patrona de la Guàrdia Civil, la Mare de Déu del Pilar, s’ha dut a terme a Alfafar. La Plaça de l’Ajuntament d’Alfafar va acollir a tots els i les guàrdies civils que treballen en el lloc d’Alfafar-Catarroja.
Tots i totes al costat dels seus familiars, amistats, veïnes i veïns del municipi, van retre homenatge a la patrona de la Benemèrita. En primer lloc es va celebrar una missa, en la Parròquia Mare de Déu del Do, i posteriorment es va procedir a la hissada de bandera tradicional del dia de la Hispanitat.
L’acte, presidit pel Tinent Cap del lloc de la Guàrdia Civil d’Alfafar, Enrique Cobo, va comptar amb la presència d’agents de la Benemèrita, els alcaldes d’Alfafar Juan Ramón Adsuara, de Lloc Nou de la Corona Manuel Gimeno, de Massanassa Vicent Pastor i de Benetússer Eva Sanz, al costat de diversos edils. També van estar presents diferents Caps de Policia Local de les diferents poblacions.