Alfafar presenta la campanya “Valencià per la igualtat”

Alfafar presenta la campanya “Valencià per la igualtat”

  • Consistix en 10 recomanacions per a utilitzar llenguatge igualitari.
  • La campanya “Valencià per la igualtat”, està integrada en la programació especial del Dia Internacional de la Dona d’Alfafar.
Alfafar 08/03/2017:
L’ Ajuntament d’Alfafar en commemoració al Dia Internacional de la Dona, ha presentat la campanya “Valencià per la igualtat”. Es tracta d’una campanya dissenyda per l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Silla a la qual s’han sumat l’Ajuntament d’Alfafar, 25 ajuntaments més i la Diputació de València. També col.labora en aquesta campanya la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. A Alfafar esta iniciativa ha sigut impulsada pel departament d’Igualtat i l’Agència de Promoció del Valencià, creada fa un mes.
La campanya consistix en 10 recomanacions per a utilitzar llenguatge igualitari. S’ han fet cartells, que es col.locaran en els edificis públics (punts d’informació, sales d’espera…) i fullets en format cartó, que es repartiran al personal de l’Ajuntament d’Alfafar perquè el col.loquen en la seua taula de treball i tinguen a mà les recomanacions per a fer un ús no sexista del llenguatge.
La campanya “Valencià per la igualtat”, està integrada en la programació especial del Dia Internacional de la Dona d’Alfafar que enguany, baix el lema Alfafar per la igualtat, vol fer un pas més en les polítiques d’igualtat que desenvolupa l’Ajuntament.
Llenguatge i societat s’influixen mútuament ja que és el llenguatge el que, per mitjà dels seus significats, crea valors, idees, pautes de comportament, que són interioritzats per les persones. És per este motiu, pel qual l’ Ajuntament d’Alfafar vol que els alfafarencs i les alfafarenques prenguen consciència dels valors que defensa aquesta campanya per la igualtat.
Alfafar Valencià per la igualtat. Regidora Amparo Sanjuán

Alfafar presenta la campaña “Valencià per la igualitat”

  • Consiste en 10 recomendaciones para utilizar lenguaje igualitario.
  • La campaña ‘Valencià per la igualitat’, está integrada en la programación especial del Día Internacional de la Da de Alfafar.
Alfafar 08/03/2017:
L’Ajuntament d’Alfafar en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, ha presentado la campaña “Valencià per la igualtat”. Se trata de una campaña diseñada por la Agencia de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de Silla a la cual se han sumado l’Ajuntament d’Alfafar, 25 ayuntamientos más y la Diputación de Valencia. También colabora en esta campaña la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. En Alfafar esta iniciativa ha sido impulsada por el departamento de Igualdad y la Agencia de Promoción del Valenciano, creada hace un mes.
La campaña consiste en 10 recomendaciones para utilizar lenguaje igualitario. Se han hecho carteles, que se colocarán en los edificios públicos (puntos de información, salas de espera…) y folletos en formato cartón, que se repartirán al personal de l’Ajuntament d’Alfafar para que lo pongan en su mesa de trabajo y tengan a mano las recomendaciones para hacer un uso no sexista del lenguaje.
La campaña “Valencià per la igualitat”, está integrada en la programación especial del Día Internacional de la Mujer de Alfafar que este año, bajo el lema Alfafar por la igualdad, quiere dar un paso más en las políticas de igualdad que desarrolla el Ayuntamiento.
Lenguaje y sociedad se influyen mutuamente puesto que es el lenguaje el que, por medio de sus significados, crea valores, ideas, pautas de comportamiento, que son interiorizados por las personas. Es por este motivo, por el cual l’Ajuntament d’Alfafar quiere que los y las alfafarenses tomen conciencia de los valores que defiende esta campaña por la igualdad.