FEDER, Patrimonio Cultural|

logo_ajuntament alfafar
logo_generalitat valenciana
logo_feder

Urbanisme/Patrimoni Cultural

PO-FEDER C.V. 2014-2020

Actuació susceptible de ser cofinançada al 50% per la Unió Europea a través del programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

PROJECTE DE CARRIL BICI ALFAFAR

Alfafar ha ampliat les vies ciclistes que connecten el nucli urbà amb la zona comercial i oci del municipi des de l’Avinguda Reyes Católicos i el carrer Pep de l’Horta. Es tracta d’un projecte fruit de la participació ciutadana que respon a les demandes dels sectors més joves de la població i que compta amb un cofinançament al 50% de la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, no incloent-se com a despesa subvencionable l’IVA.

Així, el projecte compta amb un pressupost de 181.500€, dels quals 75.000 pertanyen als citats fons FEDER, i la resta 106.500€, són fons propis de l’Ajuntament d’Alfafar, quantitat aquesta última que inclou l’IVA de tota l’actuació. De la mateixa manera, s’emmarca dins del Desenvolupament Urbà Sostenible i de les línies estratègiques definides en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible en el context dels compromisos del Pacte de les Alcaldies pel Clima i Energia, al qual està adherit Alfafar des de 2016.

En aqueix sentit, els projectes inclosos en aquest marc han de buscar l’eficiència en l’ús de recursos, la descarbonització de l’economia, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, biodiversitat i protecció d’ecosistemes. Un objectiu que la construcció del carril bici d’Alfafar i la creació d’un corredor verd que afavorisca l’ús per als vianants i ciclista d’aquesta via sens dubte persegueixen.

Amb aquest carril bici es reduiran 561.176,02 kg anuals d’emissions de CO₂, mitigant els gasos efecte d’hivernacle llançats a l’atmosfera i aconseguint nombrosos beneficis socials i mediambientals. Aquest nivell de reducció s’incrementarà en un futur quan estiga implantat el corredor verd previst en el PMUS, que està planificat com una connexió per als vianants ciclista amb el Parc Natural de L´Albufera. D’aquesta forma es donarà continuïtat a l’obra que s’ha finalitzat recentment, permetent una xarxa mallada en preveure la connexió amb altres infraestructures supramunicipals de mobilitat urbana com el “Anell Verd Metropolità”, enllaçant a més amb la Infraestructura Verda de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i posant en valor aquests recursos naturals.

D’aquesta manera, la longitud total del carril bici nou és de 668,96 metres, i amb la resta de carrils bici existents en un entorn de 2 Km des del punt d’inici i final d’aquest, s’aconsegueix la connectivitat amb una xarxa potencial de 101 Km amb diversos recorreguts en municipis de l’Horta Sud , al que caldria sumar 64 Km de la xarxa de carrils bici de la ciutat de València.

Amb aquesta obra es tracta de potenciar l’ús de la bicicleta amb la construcció d’infraestructures plasmades en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Alfafar, complint amb la planificació dissenyada en aquest; complementant-se amb altres actuacions addicionals com ara campanyes de conscienciació, el servei de biciregistro, etc. que de manera conjunta permeten contribuir a la reducció d’emissions contaminants. Tot això emmarcat en l’obligació que té Alfafar d’establir alternatives de transport facilitant la connexió entre les diferents maneres i la intermodalitat.

Alfafar, 5 de febrer de 2020

PROYECTO DE CARRIL BICI ALFAFAR

Alfafar ha ampliado las vías ciclistas que conectan el núcleo urbano con la zona comercial y ocio del municipio desde la Avenida Reyes Católicos y la calle Pep de l’Horta. Se trata de un proyecto fruto de la participación ciudadana que responde a las demandas de los sectores más jóvenes de la población y que cuenta con una cofinanciación al 50% de la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, no incluyéndose como gasto subvencionable el IVA.

Así, el proyecto cuenta con un presupuesto de 181.500€, de los cuales 75.000 pertenecen a los citados fondos FEDER, y el resto 106.500€, son fondos propios del Ayuntamiento de Alfafar, cantidad esta última que incluye el IVA de toda la actuación. Del mismo modo, se enmarca dentro del Desarrollo Urbano Sostenible y de las líneas estratégicas definidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el contexto de los compromisos del Pacto de las Alcaldías por el Clima y Energía, al que está adherido Alfafar desde 2016.

En ese sentido, los proyectos incluidos en este marco deben buscar la eficiencia en el uso de recursos, la descarbonización de la economía, la mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y protección de ecosistemas. Un objetivo que la construcción del carril bici de Alfafar y la creación de un corredor verde que favorezca el uso peatonal y ciclista de esta vía sin duda persiguen.

Con este carril bici se reducirán 561.176,02 kg anuales de emisiones de CO2, mitigando los gases efecto invernadero lanzados a la atmósfera y consiguiendo numerosos beneficios sociales y medioambientales. Este nivel de reducción se incrementará en un futuro cuando esté implantado el corredor verde previsto en el PMUS, que está planificado como una conexión peatonal ciclista con el Parque Natural de L´Albufera. De esta forma se dará continuidad a la obra que se ha finalizado recientemente, permitiendo una red mallada al prever la conexión con otras infraestructuras supramunicipales de movilidad urbana como el “Anillo Verde Metropolitano”, enlazando además con la Infraestructura Verde de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y poniendo en valor dichos recursos naturales.

De este modo, la longitud total del carril bici nuevo es de 668,96 metros, y con el resto de carriles bici existentes en un entorno de 2 Km desde el punto de inicio y final del mismo, se consigue la conectividad con una red potencial de 101 Km con diversos recorridos en municipios de l´Horta Sud , a lo que habría que sumar 64 Km de la red de carriles bici de la ciudad de Valencia.

Con esta obra se trata de potenciar el uso de la bicicleta con la construcción de infraestructuras plasmadas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alfafar, cumpliendo con la planificación diseñada en el mismo; complementándose con otras actuaciones adicionales tales como campañas de concienciación, el servicio de biciregistro, etc. que de forma conjunta permiten contribuir a la reducción de emisiones contaminantes. Todo ello enmarcado en la obligación que tiene Alfafar de establecer alternativas de transporte facilitando la conexión entre los distintos modos y la intermodalidad.

Alfafar, 5 de febrero de 2020

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.
Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot Thailand Slot777 Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot 4d Slot777 Slot Thailand AYAMJP Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot 4D Slot 777 Slot Server Thailand AYAMJP Robopragma Robopragma CUPANGJP CUPANGJP Slot Kamboja Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot Thailand https://kecmeliau.sanggau.go.id/dana/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/kamboja/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/luar/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/maxwin/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/rusia/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/slot777/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/thailand/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/dana/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/luar/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/maxwin/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/sl777/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/sto2/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/thailand/ https://minorrahman.sch.id/blog/dana/ https://minorrahman.sch.id/blog/luar/ https://minorrahman.sch.id/blog/maxwin/ https://minorrahman.sch.id/blog/s4d/ https://minorrahman.sch.id/blog/sl777/ https://minorrahman.sch.id/blog/thailand/ https://tumurunmuseum.org/jepang/ https://tumurunmuseum.org/kamboja/ https://tumurunmuseum.org/luar/ https://tumurunmuseum.org/rusia/ https://tumurunmuseum.org/thailand/ https://dana.tv.moestopo.ac.id https://luar-negeri.tv.moestopo.ac.id https://maxwin.tv.moestopo.ac.id https://slot4d.tv.moestopo.ac.id https://slot777.tv.moestopo.ac.id https://thailand.tv.moestopo.ac.id https://elearning.polsa.ac.id/rusia/ https://www.moe.go.th/dana/ https://www.moe.go.th/luar/ https://www.moe.go.th/maxwin/ https://www.moe.go.th/sl777/ https://www.moe.go.th/sto2/ https://www.moe.go.th/thailand/ https://boalemokab.go.id/amerika/ https://boalemokab.go.id/eropa/ https://boalemokab.go.id/rusia/ https://boalemokab.go.id/luar/ https://boalemokab.go.id/jepang/ https://boalemokab.go.id/macau/ https://boalemokab.go.id/taiwan/ https://boalemokab.go.id/thailand/ https://boalemokab.go.id/scatter-hitam/ https://boalemokab.go.id/robopragma/ https://boalemokab.go.id/sl777/ https://boalemokab.go.id/stwo/ https://boalemokab.go.id/dana/ https://boalemokab.go.id/qris/ https://boalemokab.go.id/ayamjp/ https://boalemokab.go.id/cupangjp/ https://boalemokab.go.id/istanapetir/ https://boalemokab.go.id/robopragma/ https://butonselatankab.go.id/amerika/ https://butonselatankab.go.id/ayamjp/ https://butonselatankab.go.id/china/ https://butonselatankab.go.id/cupangjp/ https://butonselatankab.go.id/dana/ https://butonselatankab.go.id/eropa/ https://butonselatankab.go.id/istanapetir/ https://butonselatankab.go.id/jepang/ https://butonselatankab.go.id/kamboja/ https://butonselatankab.go.id/luar/ https://butonselatankab.go.id/macau/ https://butonselatankab.go.id/qris/ https://butonselatankab.go.id/robopragma/ https://butonselatankab.go.id/rusia/ https://butonselatankab.go.id/scaterhitam/ https://butonselatankab.go.id/sl777/ https://butonselatankab.go.id/stwo/ https://butonselatankab.go.id/taiwan/ https://butonselatankab.go.id/thailand/ https://bengkuluprov.go.id/sdana/ https://bengkuluprov.go.id/sluar/ https://bengkuluprov.go.id/smax/ https://bengkuluprov.go.id/stto/ https://bengkuluprov.go.id/s777/ https://bengkuluprov.go.id/sthai/ https://bengkuluprov.go.id/sqris/