Carril Bici Alfafar

logo_ajuntament alfafar
logo_generalitat valenciana
logo_feder

Urbanisme/Patrimoni Cultural

PO-FEDER C.V. 2014-2020

Actuació susceptible de ser cofinançada al 50% per la Unió Europea a través del programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PRIMAVERA) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

PROJECTE DE CARRIL BICI ALFAFAR

Alfafar ha ampliat les vies ciclistes que connecten el nucli urbà amb la zona comercial i oci del municipi des de l’Avinguda Reyes Católicos i el carrer Pep de l’Horta. Es tracta d’un projecte fruit de la participació ciutadana que respon a les demandes dels sectors més joves de la població i que compta amb un cofinançament al 50% de la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PRIMAVERA) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, no incloent-se com a despesa subvencionable l’IVA.

Així, el projecte compta amb un pressupost de 181.500€, dels quals 75.000 pertanyen als citats fons FEDER, i la resta 106.500€, són fons propis de l’Ajuntament d’Alfafar, quantitat aquesta última que inclou l’IVA de tota l’actuació. De la mateixa manera, s’emmarca dins del Desenvolupament Urbà Sostenible i de les línies estratègiques definides en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible en el context dels compromisos del Pacte de les Alcaldies pel Clima i Energia, al qual està adherit Alfafar des de 2016.

En aqueix sentit, els projectes inclosos en aquest marc han de buscar l’eficiència en l’ús de recursos, la descarbonització de l’economia, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, biodiversitat i protecció d’ecosistemes. Un objectiu que la construcció del carril bici d’Alfafar i la creació d’un corredor verd que afavorisca l’ús per als vianants i ciclista d’aquesta via sens dubte persegueixen.

Amb aquest carril bici es reduiran 561.176,02 kg anuals d’emissions de CO₂, mitigant els gasos efecte d’hivernacle llançats a l’atmosfera i aconseguint nombrosos beneficis socials i mediambientals. Aquest nivell de reducció s’incrementarà en un futur quan estiga implantat el corredor verd previst en el PMUS, que està planificat com una connexió per als vianants ciclista amb el Parc Natural de L´Albufera. D’aquesta forma es donarà continuïtat a l’obra que s’ha finalitzat recentment, permetent una xarxa mallada en preveure la connexió amb altres infraestructures supramunicipals de mobilitat urbana com el “Anell Verd Metropolità”, enllaçant a més amb la Infraestructura Verda de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i posant en valor aquests recursos naturals.

D’aquesta manera, la longitud total del carril bici nou és de 668,96 metres, i amb la resta de carrils bici existents en un entorn de 2 Km des del punt d’inici i final d’aquest, s’aconsegueix la connectivitat amb una xarxa potencial de 101 Km amb diversos recorreguts en municipis de l’Horta Sud, al que caldria sumar 64 Km de la xarxa de carrils bici de la ciutat de València.

Amb aquesta obra es tracta de potenciar l’ús de la bicicleta amb la construcció d’infraestructures plasmades en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Alfafar, complint amb la planificació dissenyada en aquest; complementant-se amb altres actuacions addicionals com ara campanyes de conscienciació, el servei de biciregistro, etc. que de manera conjunta permeten contribuir a la reducció d’emissions contaminants. Tot això emmarcat en l’obligació que té Alfafar d’establir alternatives de transport facilitant la connexió entre les diferents maneres i la intermodalitat.

Alfafar, 5 de febrer de 2020

PROJECTE DE CARRIL BICI ALFAFAR

Alfafar ha ampliat les vies ciclistes que connecten el nucli urbà amb la zona comercial i oci del municipi des de l'Avinguda Reis Catòlics i el carrer Pep de l'Horta. Es tracta d'un projecte fruit de la participació ciutadana que respon a les demandes dels sectors més joves de la població i que compta amb una cofinançament a l' 50% de la Unión Europea a través del Programa Operatiu de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PRIMAVERA) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, no incloent-se com despesa subvencionable l'IVA.

Així, el projecte compta amb un pressupost de 181.500 €, dels quals 75.000 pertanyen als esmentats fons FEDER, i la resta 106.500 €, són fons propis de l'Ajuntament d'Alfafar, quantitat aquesta última que inclou l'IVA de tota l'actuació. De la mateixa manera, s'emmarca dins de l'Desenvolupament Urbà Sostenible i de les línies estratègiques definides en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible en el context dels compromisos de l'Pacte dels Ajuntaments pel Clima i Energia, a què està adherit Alfafar des 2016.

En ese sentido, els projectes inclosos en aquest marc han de buscar la eficiència en l'ús de recursos, la descarbonització de l'economia, la mitigació i adaptació a l'canvi climàtic, biodiversitat i protecció d'ecosistemes. Un objectiu que la construcció de carril bici d'Alfafar i la creació d'un corredor verd que afavoreixi l'ús de vianants i ciclista d'aquesta via sens dubte persegueixen.

Amb aquest carril bici es reduiran 561.176,02 kg anuals d'emissions de CO2, mitigant els gasos efecte hivernacle llançats a la atmosfera i aconseguint nombrosos beneficis socials i mediambientals. Aquest nivell de reducció s'incrementarà en un futur quan estigui implantat el corredor verd preveu l'PMUS, que està planificat com una connexió de vianants ciclista amb el Parc Natural de l'Albufera. D'aquesta manera es donarà continuïtat a l'obra que s'ha finalitzat recentment, permetent una xarxa mallada a l'preveure la connexió amb altres infraestructures supramunicipals de mobilitat urbana com el "Anella Verda Metropolità", enllaçant a més amb la Infraestructura Verda de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i posant en valor aquests recursos naturals.

D'aquesta manera, la longitud total de l' carril bici nou és de 668,96 metros, i amb la resta de carrils bici existents en un entorn de 2 Km des del punt d'inici i final de la mateixa, s'aconsegueix la connectivitat amb una xarxa potencial de 101 Km amb diversos recorreguts en municipis de l'Horta Sud , a el que caldria sumar 64 Km de la xarxa de carrils bici de la ciutat de València.

Amb aquesta obra es tracta de potenciar l'ús de la bicicleta amb la construcció d'infraestructures plasmades en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Alfafar, complint amb la planificació dissenyada en el mateix; complementant-se amb altres actuacions addicionals com ara campanyes de conscienciació, el servei de biciregistro, etc. que de manera conjunta permeten contribuir a la reducció d'emissions contaminants. Tot això emmarcat en l'obligació que té Alfafar de establir alternatives de transport facilitant la connexió entre les diferents maneres i la intermodalitat.

Alfafar, 5 de febrer de 2020