Contacta amb nosaltres/Contacta con nosotros

Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Direcció Territorial d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Servei Territorial de Comerç i Consum

Gregorio Gea 27, 46009 (València)

Telf: 963 866 000

Enlaç a la pàgina web: http://www.indi.gva.es/portal/opencms/es/Consumo/ 


 

Consejería d’Economia, Industria, Turismo y Ocupación

Dirección Territorial de Economía, Indústria, Turismo y Ocupación

Servicio Territorial de Comercio y Consumo

Gregorio Gea, 27, 46009 (Valencia)

Telf: 963 866 000

Enlace a la página web: http://www.indi.gva.es/portal/opencms/es/Consumo/ 

Xarxa d'alertes/Red de alertas

És un sistema d’intercanvi ràpid d’informació entre les autoritats competents en matèria de consum de les Comunitats Autònomes, l’Estat i els països membres de la Unió Europea, davant de l’existència d’un producte que poda produir un risc greu a les persones consumidores.

A la Comunitat Valenciana, l’autoritat competent per a gestionar les alertes de productes és la Direcció General de Comerç i Conum.


 

Es un sistema de intercambio rápido de información entre las autoridades competentes en materia de consumo de las Comunidades Autónomas, el Estado y los países miembros de la Unión Europea, ante la existencia de un producto que pueda producir un riesgo grave a las personas consumidoras.

En la Comunitat Valenciana, la autoridad competente para gestionar las alertas de productos es la Dirección General de Comercio i Consumo.

Productes alterats/Productos alterados

Productes alertats a nivell Nacional:Instituto Nacional de Consumo

Productes alertats a nivell Europeu:DG Health and Consumer Protection, Consumer Affairs (en inglés)

Produces alertats per la Comunitat Valenciana:2010


 

Productos alertados a nivel nacional: Instituto Nacional de Consumo

Productos alertados a nivel europeo: DG Health and Consumer Protection, Consumer Affairs (en inglés)

Productos alertados por la Comunitat Valenciana: 2010

Enllaços d'interés/Enlaces de interés

http://uniondeconsumidores.org/

 CEACCU (Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios)

http://www.ceaccu.org/

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

http://www.ocu.org/

Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores TYRIUS

http://www.tyrius.org/

FACUA-Consumidores en Acción

www.facua.org

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.