Dona/Mujer

 

CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

El Consell Municipal de la Dona és un òrgan de participació creat en juny de 2002, el qual s’encarrega de recollir, estudiar i realitzar propostes per a la resolució de peticions, conflictes i situacions de discriminació amb les que s’enfrenta una dona en la societat actual.

El Consell Municipal de la Dona te els següents objectius:

 • DEFENDRE els drets de les dones, velant pel compliment de la legalitat vigent, prevenint i, si és el cas, corregint les possibles discriminacions que pogueren existir en qualsevol àmbit.
 • FOMENTAR la presa de conciència de les dones davant la seua pròpia situació global.
 • Promoure la participació de les dones en tots els aspectes de la vida (social, cultural, política, econòmica, i professional), de tal forma que es constituïsquen com a responsables i protagonistes del seu propi procés de promoció i desenvolupament.
 • IMPULSAR i RECOLZAR les associacions de dones, sense interferir en el seu desenvolupament ni en els seus camps d’actuació, respectant i fomentant la seua autonomia.
 • PROPOSAR el disseny de polítiques, plans i accions encaminades cap a la igualtat d’oportunitats, des de la perspectiva de gènere, per a la seua aprovació per la Corporació Municipal i la seua posterior execució per les instàncies municipals.

Estatutos del Consell Municipal de la Dona:

Estatutos del Consell Municipal de la Dona

Entitats que participen al Consell:

 • ACYPAL
 • AECC (Junta Local de la Asociación de Lucha contra el cáncer)
 • Amas de casa «Tyrius»
 • Asociación «Alfateatre Espai de Trobada Cultural a Alfafar»
 • Asociación de Bolilleras
 • Asociación Cultural «Alfafar Balla Danses»
 • Asociación Cultural Andaluza de Alfafar
 • Asociación Recreativa y Cultural del Parque
 • Asociación «Vecinos Parque Alcosa Los Alfalares»
 • Big Band Fútbol Sala Femení
 • Ceramistas del Barrio Orba
 • Comisión Femenina CIMA
 • Dones, activitat i cultura
 • Mujeres de Hoy
 • Mujeres en Marxa
 • Som de pit
 • Teatro en Marcha
 • Xarxa Social del Parque

Partits polítics que participen al Consell:

 • PSOE
 • EU
 • COMPROMÍS
 • APAE
 • CIUDADANOS
 • PP

 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER

El Consejo Municipal de la Mujer es un órgano de participación creado en junio de 2002, el cual se encarga de recoger, estudiar y realizar propuestas para la resolución de peticiones, conflictos y situaciones de discriminación con las que se enfrenta la mujer en la sociedad actual.

El Consejo Municipal de la Mujer tiene los siguientes objetivos:

 • DEFENDER los derechos de las mujeres, velando por el cumplimiento de la legalidad vigente, previniendo y, en su caso, corrigiendo las posibles discriminaciones que pudieran existir en cualquier ámbito.
 • FOMENTAR la toma de conciencia de las mujeres ante su propia situación global.
 • PROMOVER la participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida (social, cultural, política, económica y profesional), de tal forma que se constituyan como responsables y protagonistas de su propio proceso de promoción y desarrollo.
 • IMPULSAR y APOYAR las asociaciones de mujeres, sin interferir en su desarrollo ni en sus campos de actuación, respetando y fomentando su autonomía.
 • PROPONER el diseño de políticas, planes y acciones encaminadas hacia la igualdad de oportunidades, desde la perspectiva de género, para su aprobación por la Corporación municipal y su posterior ejecución por las instancias municipales.

 Estatutos del Consejo Municipal de la Mujer:

Estatutos del Consell Municipal de la Dona

Entidades que forman parte del Consejo:

 • ACYPAL
 • AECC (Junta Local de la Asociación de Lucha contra el cáncer)
 • Amas de casa «Tyrius»
 • Asociación «Alfateatre Espai de Trobada Cultural a Alfafar»
 • Asociación de Bolilleras
 • Asociación Cultural «Alfafar Balla Danses»
 • Asociación Cultural Andaluza de Alfafar
 • Asociación Recreativa y Cultural del Parque
 • Asociación «Vecinos Parque Alcosa Los Alfalares»
 • Big Band Fútbol Sala Femení
 • Ceramistas del Barrio Orba
 • Comisión Femenina CIMA
 • Dones, activitat i cultura
 • Mujeres de Hoy
 • Mujeres en Marxa
 • Som de pit
 • Teatro en Marcha
 • Xarxa Social del Parque

Partidos políticos que forman parte del Consejo:

 • PSOE
 • EU
 • PP

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.