Pressupostos

Secció Pressupostos en Transparència

Modificaciones Presupuestarias / Modificacions Presupuestàries

 

ANY 2020 / CAP 2020

ANY 2019 / CAP 2019

Periodo Medio de Pago/Període Mitjà de Pagament

ANY 2018 / CAP 2018

Estat del deute amb entitats de crèdit fins al 31/12/2018 /Estat del deute amb entitats de crèdit fins al 31/12/2018

Al·legacions als pressupostos de,,es,legacions als pressupostos de,,ca,Al·legacions als pressupostos de,,es,legacions als pressupostos de,,ca 2018 / al·legacions als pressupostos de 2018

Gràficos/Gràfics Estado de gastos/Estat de despeses Estat Ingressos /Estat Ingressos

ANY 2017 / CAP 2017

Gràficos/Gràfics Estado de gastos/Estat de despeses Estat Ingressos /Estat Ingressos

ANY 2016 / CAP 2016

Estado de gastos/Estat de despeses GRÀFICS PPTO /GRÀFICS PPT 2016 Estado Ingresos PPto/Estat Ingressos PPt 2016

ANY 2015 / CAP 2015

INGRESOS/INGRESSOS 2015 GASTOS/DESPESES 2015

ANY 2014 / CAP 2014

2014 INGRESOS/INGRESSOS 2014 GASTOS/DESPESES