Transparencia, Uncategorized @val|

Modificacions Presupuestàries

ANY 2023

Informe ANNEX III DEUTE COMERCIAL LUCHA CONTRA LA MOROSITAT 3T

Informe ANNEX IV EVOLUCIÓ DEL PMP 3T

Informe estabilitat regla i deute pressupost 2023

Informe pressupost 2023

2023 PRESSUPOST ESTAT DE DESPESES

2023 PRESSUPOST ESTAT D’INGRESSOS

ANY 2022

2023 Informe liquidació pressupost 2022

2023 Informe estabilitat regla de despesa i endeutament liquidació pressupost 2022

2022 4T ANNEX III EVOLUCIÓ DEUTE COMERCIAL ALFAFAR LLEI 3 2004 LLUITA CONTRA LA MOROSITAT ACTUALITZAT AL 4 TRIMESTRE 2022

2022 4T ANNEX IV EVOLUCIÓ DEL PMP AJUNTAMENT D’ALFAFAR ACTUALITZAT AL 4 TRIMESTRE 2022

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 53 2022

2022 3T ANNEX III EVOLUCIÓ DEUTE COMERCIAL ALFAFAR LLEI 3 2004 LLUITA CONTRA LA MOROSITAT

3T ANNEX IV EVOLUCIÓ DEL PMP AJUNTAMENT D’ALFAFAR ACTUALITZAT AL 3 TRIMESTRE 2022

3T Estat execució DESPESES corrents a 30.09.2022

3T Estat execució INGRESSOS corrents a 30.09.2022

Ple 28.07.2022 Modif. suplement i baixes anul·lació 38 2022

Ple 07.07.2022 Modif. suplement i baixes anul·lació 36-2022

2022 – 2T DESPESES Estat d’Execució corrent Ple 07.07.2022 Modif. suplement i baixes anul·lació 36-2022

2022-2T INGRESSOS Estat d’Execució corrent

2022-2T ANNEX IV EVOLUCIÓ DEL PMP DE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR

2T ANNEX III EVOLUCIÓ MOROSITAT DEUTE COMERCIAL

Modif. suplement i ctos. extraordinaris 20 2022

1T DESPESES Estat d’Execució corrent

1T INGRESSOS Estat d’Execució corrent

1T ANNEX IV EVOLUCIÓ DEL PMP DE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR

1T ANNEX III EVOLUCIÓ MOROSITAT DEUTE COMERCIAL

2022 PRESSUPOST ESTAT DE DESPESES

2022 PRESSUPOST ESTAT D’INGRESSOS

2021 Informe Intervenció pressupost 2022

2021 Informe Intervenció estabilitat regla i deute pressupost 2022.-2

ANY 2021

Informe liquidació pressupost 2021

Informe estabilitat regla de despesa i endeutament liquidació 2021

Informació pressupostària .Romanent de tresoreria

Liquidació del pressupost de Despeses. Per aplicacions Pressupostàries

Liquidació del pressupost d’Ingressos

Resultat Pressupostari

2022 Aprovació definitiva Compte General 2021

Estat del deute

Informe resumeixen control intern exercici 2021

4T ANNEX IV EVOLUCIÓ DEL PMP DE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR

4T ANNEX IV EVOLUCIÓ MOROSITAT DEUTE COMERCIAL

3T ANNEX IV EVOLUCIÓ DEL PMP DE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR

3T ANNEX III EVOLUCIÓ MOROSITAT DEUTE COMERCIAL

3T Estat execució INGRESSOS corrents a 30.09.2021

3T Estat execució DESPESES corrents a 30.09.2021

2T ANNEX IV EVOLUCIÓ DEL PMP DE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR

2T ANNEX III EVOLUCIÓ MOROSITAT DEUTE COMERCIAL

2T Estat execució INGRESSOS corrents a 30.06.2021

2T Estat execució DESPESES corrents a 30.06.2021

Ple 30.09.2021 Modificació crèdit

Ple 30.06.2021 Modif. crèdit 26 2021

Ple Modif. crèdits extraordinaris i suplemente crèdit núm. 17-2021

Ple Modificació crèdit 13 2021

1T ANNEX IV EVOLUCIÓ DEL PMP DE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR

1T ANNEX III EVOLUCIÓ MOROSITAT DEUTE COMERCIAL

1T Estat execució INGRESSOS corrents

1T Estat execució DESPESES corrents

2021 PRESSUPOST ESTAT DE DESPESES

PRESSUPOST ESTAT D’INGRESSOS

2020 Informe pressupost 2021

2020 Informe estabilitat regla i deute pressupost 2021

ANY 2020

Dació cta informe eficàcia liquidació pressupost 2020

Informe Intervenció eficàcia eficiència liquidació

Aprovació definitiva Compte General

Estat del deute

Informe resumeixen control intern exercici 2020

Informe liquidació pressupost

Informe estabilitat regla de despesa i endeutament liquidació

Resultat Pressupostari

Liquidació del pressupost d’Ingressos

Liquidació del pressupost de Despeses. Per aplicacions Pressupostàries

2020 Informació pressupostària. Romanent de tresoreria 1

2020 Informació pressupostària. Romanent de tresoreria

3T Estat d’execució Ingressos Ctes

3T Estat d’execució de Despeses Ctes

Modif. crèdits 30 2020

Modif. crèdits 24 2020

2T Estat d’Execució Ingressos Ctes

2T Estat d’Execució Despeses Ctes

Ple Modif. crèdit 13 2020

1T Estat d’Execució Ingressos

1T Estat d’Execució Despeses

PRESSUPOST MUNICIPAL 2020. ESTAT D’INGRESSOS

PRESSUPOST MUNICIPAL 2020. ESTAT DE DESPESES

Informe 238 2019 pressupost 2020

2019 estabilitat regla i deute pressupost 2020

ANY 2019

2019 ESTAT DEL DEUTE

Període Mitjà de Pagament

ANY 2018

eficàcia eficiència liquidació 2018

Estat del deute amb entitats de crèdit fins al 31/12/2018

 Al·legacions als pressupostos de 2018

Gràfics
Estat de despeses
Estat Ingressos

ANY 2017

Gràfics
Estat de despeses
Estat Ingressos

ANY 2016

Estat de despeses
GRÀFICS PPT 2016
Estat Ingressos PPt 2016

ANY 2015

INGRESSOS 2015
DESPESES 2015

ANY 2014

/INGRESSOS
/DESPESES

Comments are closed.

Close Search Window