COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I INTERNS, OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT


President
Per delegació d’Alcaldia*
Marcos González Martínez


Vocal titular
Grup municipal PSOE
Alejandro García Juan


Vocal titular
Grup municipal Compromís
Amalia Esquerdo Alcaraz


Vocal titular
Grup municipal VOX
Carlos Calderón Fuentes

Suplents: qualsevol membre no titular.

*per delegació d’Alcaldia segons el Decret 2023-2210, de 3 de juliol de 2023.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA, I ESPECIAL DE COMPTES


President
Per delegació d’Alcaldia**
Marcos González Martínez


Vocal titular
Grup municipal PSOE
José Vicente Sospedra Alacreu


Vocal titular
Grup municipal Compromís
Amalia Esquerdo Alcaraz


Vocal titular 
Grup municipal VOX
Carlos Calderón Fuentes

Suplents: qualsevol membre no titular.

**per delegació d’Alcaldia segons el Decret 2023-2210, de 3 de juliol de 2023, i posterior canvi comunicat pel portaveu del grup municipal PP, en escrit de data 12 de gener de 2024, i donat compte al Ple de la Corporació.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, VIVENDA, MEDI AGRARI I MEDI AMBIENT


President
Per delegació d’Alcaldia**
Roberto Alacreu Mas


Vocal titular
Grup municipal PSOE
Rubén Martínez Navarro


Vocal titular
Grup municipal Compromís
Amalia Esquerdo Alcaraz


Vocal titular
Grup municipal VOX
Carlos Calderón Fuentes

Suplents: qualsevol membre no titular.

**per delegació d’Alcaldia segons el Decret 2023-2210, de 3 de juliol de 2023, i posterior canvi comunicat pel portaveu del grup municipal PP, en escrit de data 12 de gener de 2024, i donat compte al Ple de la Corporació.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT I FESTES


President
Per delegació d’Alcaldia*
Marcos González Martínez


Vocal titular
Grupo municipal PSOE
Ricardo Verdejo Ruiz


Vocal titular
Grup municipal Compromís
Amalia Esquerdo Alcaraz


Vocal titular
Grup municipal VOX
Javier Vega Chumillas

Suplents: qualsevol membre no titular.

*per delegació d’Alcaldia segons el Decret 2023-2210, de 3 de juliol de 2023.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT, SANITAT I CONSUM


President
Per delegació d’Alcaldia*
Roberto Alacreu Más


Vocal titular
Grup municipal PSOE
Francisca Cano Ortiz


Vocal titular
Grup municipal Compromís
Amalia Esquerdo Alcaraz


Vocal Titular
Grup municipal VOX
Javier Vega Chumillas

Suplents: qualsevol membre no titular.

*per delegació d’Alcaldia segons el Decret 2023-2210, de 3 de juliol de 2023.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ CIUTATANA, QUEIXES I SUGGERIMENTS


President
Per delegació d’Alcaldia*
Roberto Alacreu Más


Vocal titular
Grup municipal PSOE
Mª Jesús Romero Adalid


Vocal titular
Grup municipal Compromís
Amalia Esquerdo Alcaraz


Vocal titular
Grup municipal VOX
Carlos Calderón Fuentes

Suplents: qualsevol membre no titular.

*per delegació d’Alcaldia segons el Decret 2023-2210, de 3 de juliol de 2023.

Close Search Window