Servicis/Servicios

 Servici d’Atenció a les Famílies i Infància (SEAFI)

Este servici pretén previndre i fer front als múltiples conflictes que en el si de les famílies actuals es produïxen, arbitrant estratègies de suport que permeten a les nostres famílies resoldre o minimitzar les dificultats a què han d’enfrontar-se en l’exercici de la seua funció afectiva, educativa, socialitzadora i familiar.

– Enllaç a SEAFI: https://www.alfafar.es/unidades-tecnicas/

– Enllaç al Gabinet Psicopedagògic municipal:  https://www.alfafar.es/servicios-educativos-municipales/


 

Servicio de Atención a las Familias e Infancia (SEAFI)

Este servicio pretende prevenir y hacer frente a los múltiples conflictos que en el seno de las familias actuales se producen, arbitrando estrategias de apoyo que permitan a nuestras familias resolver o minimizar las dificultades a las que deben enfrentarse en el ejercicio de su función afectiva, educativa, socializadora y familiar.

– Enlace a SEAFI: https://www.alfafar.es/unidades-tecnicas/

– Enlace al Gabinete Psicopedagógico municipal: https://www.alfafar.es/servicios-educativos-municipales/

Programes/Programas

 Escola de l’esquena

Més del 50% dels xiquets patixen dolor d’esquena abans de complir els quinze anys. Entre el 60% i el 65% de les desviacions de columna són d’origen postural, i es diagnostiquen ja en l’edat adulta. Per tant, si no modifiquem les postures errònies danyarem seriosament la nostra columna vertebral.

Si es prevé i es corregix des de la infància amb una bona educació postural es podrà reduir l’alt índex d’adolescents amb lesions d’esquena.

L’Escola de l’esquena consta d’una hora de classe interactiva amb els alumnes d’infantil i primària, impartida per un fisioterapeuta amb pràctiques d’exercicis per a adquirir una bona educació postural.

 

Dies sense cole

L’Ajuntament d’Alfafar, dins de la seua política de conciliació de la vida familiar i laboral, organitza durant els dies no lectius de l’any un projecte lúdic i educatiu per als menors del municipi. Concretament, estes activitats s’exercixen durant les vacacions nadalenques i estivals.

La realitat de moltes famílies fa especialment difícil l’atenció dels seus fills durant els dies no lectius. Els seus eixos fonamentals són el reforç de l’aprenentatge de l’anglés (cobrint un 30% de la jornada en esta llengua) , la integració de menors amb discapacitat i l’oferta d’un ampli horari a les famílies

 

Jornades per la infància

1ª Festa de la Infància: dissabte 1 de juny (2013)

festa_infaciaFESTA DE LA INFÀNCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Festa de la Infància: dissabte 14 de juny (2014)

infancia_cartell _valencià_2014programa Festa infància 2014- valencià

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Festa de la Infància: dissabte 9 de maig (2015)


 

Escuela de la espalda

Más del 50% de los niños padecen dolor de espalda antes de cumplir los quince años. Entre el 60% y el 65% de las desviaciones de columna son de origen postural, y se diagnostican ya en la edad adulta. Por tanto, si no modificamos las posturas erróneas dañaremos seriamente nuestra columna vertebral.

Si se previene y se corrige desde la infancia con una buena educación postural se podrá reducir el alto índice de adolescentes con lesiones de espalda.

La Escuela de la espalda consta de una hora de clase interactiva con los alumnos de infantil y primaria, impartida por un fisioterapeuta con prácticas de ejercicios para adquirir una buena educación postural.

 

Días sin cole

El Ayuntamiento de Alfafar, dentro de su política de conciliación de la vida familiar y laboral, organiza durante los días no lectivos del año un proyecto lúdico y educativo para los menores del municipio. Concretamente, estas actividades se desarrollan durante las vacaciones navideñas y las estivales.

La realidad de muchas familias hace especialmente difícil la atención de sus hijos durante los días no lectivos. Sus ejes fundamentales son el refuerzo del aprendizaje del inglés (cubriendo un 30% de la jornada en esta lengua), la integración de menores con discapacidad y la oferta de un amplio horario a las familias.

 

Jornadas por la infancia

1ª Fiesta de la Infancia: sábado 1 de junio (2013)

 festa_infaciaFESTA DE LA INFÀNCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Fiesta de la Infancia: sábado 14 de junio (2014)

infancia_cartell _valencià_2014programa Festa infància 2014- valencià

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Fiesta de la Infancia: sábado 9 de mayo (2015)

Associacions/Asociaciones

 

  • SOM DE PIT – Grup de suport a la lactància materna y criança conscient de Alfafar.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/134375463247489/?ref=ts&fref=ts

Enllaç registre associacions: https://www.alfafar.es/asociaciones-vecinales-del-municipio/


  • SOM DE PIT – Grupo de apoyo a la lactancia materna y crianza consciente de Alfafar.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/134375463247489/?ref=ts&fref=ts

Enlace registro asociaciones: https://www.alfafar.es/asociaciones-vecinales-del-municipio/

 

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.