Patrimonio Cultural|

Recentment van donar començament les obres de conservació de l’Alqueria del Pi d’Alfafar. Conjunt declarat Bé de Rellevància Local (BRL) amb interessants valors patrimonials. La idea principal d’esta actuació és la de frenar el deteriorament dels seus principals elements constructius i garantir la seua seguretat, al mateix temps que s’aprofitarà per a realitzar un estudi arqueològic amb l’objectiu de documentar les fàbriques i elements rellevants. Tot això amb la finalitat de preparar el futur projecte de rehabilitació, posada en valor i ús d’este tan apreciat bé patrimonial. El projecte d’execució ha sigut redactat per l’arquitecte Manuel Gallego Frontera i les obres estan finançades per la Diputació Provincial de València dins del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS/2015/131). Tractant-se d’un BRL, el projecte ha sigut supervisat prèviament pels Serveis Tècnics de Patrimoni Històric Artístic de la Conselleria de Cultura, que han atorgat la viabilitat patrimonial del mateix.

MEDIDAS CAUTELARES Y CONSERVACIÓN DE LA ALQUERÍA DEL PI

Recientemente dieron comienzo las obras de conservación de la Alquería del Pi de Alfafar. Conjunto declarado Bien de Relevancia Local (BRL) con interesantes valores patrimoniales. La idea principal de esta actuación es la de frenar el deterioro de sus principales elementos constructivos y garantizar su seguridad, a la vez que se aprovechará para realizar un estudio arqueológico con el objetivo de documentar las fábricas y elementos relevantes. Todo ello con la finalidad de preparar el futuro proyecto de rehabilitación, puesta en valor y uso de este tan apreciado bien patrimonial. El proyecto de ejecución ha sido redactado por el arquitecto Manuel Gallego Frontera y las obras están financiadas por la Diputación Provincial de Valencia dentro del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS/2015/131). Tratándose de un BRL, el proyecto ha sido supervisado previamente por los Servicios Técnicos de Patrimonio Histórico Artístico de la Conselleria de Cultura, que han otorgado la viabilidad patrimonial del mismo.

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.