PROGRAMES TURISME MAJORS/PROGRAMAS TURISMO MAYORES

Programes IMSERSO/Programas IMSERSO

 IMSERSO

La Regidoria de Majors col·labora, a través de l’IMSERSO, amb l’Administració General de l’Estat dins de la seua política d’envelliment actiu, gestionant el Programa social de vacacions i el Programa de Termalisme, destinats a persones majors, amb els objectius de facilitar la incorporació d’este col·lectiu als corrents turístics, alhora que s’intenta pal·liar les conseqüències que en matèria d’ocupació produïx el fenomen de l’estacionalitat en el sector turístic del país.

Centre d’informació: Centre Municipal La Tauleta.

Tel.: 96 318 24 36

Programa vacances:

http://www.mundosenior.es/portal/page/portal/MundoSenior/Produccion/Viajes_IMSERSO

Programa termalisme:

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm


IMSERSO

La Concejalía de Mayores colabora, a través del IMSERSO, con la Administración General del Estado dentro de su política de envejecimiento activo, gestionando el Programa social de vacaciones y el Programa de Termalismo, destinados a personas mayores, con los objetivos de facilitar la incorporación de este colectivo a las corrientes turísticas, al tiempo que se intenta paliar las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector turístico del país.

Centro de información: Centro Municipal La Tauleta.

Tel.: 96 318 24 36

Programa vacaciones:

http://www.mundosenior.es/portal/page/portal/MundoSenior/Produccion/Viajes_IMSERSO

 

Programa termalismo:

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm