ACTUALITAT|

  • Els municipis d’Alfafar i Quart van denunciar que l’ordenança de l’Emshi que establia les noves tarifes no s’havia sotmés a consulta pública.
  • El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha donat la raó als consistoris.

Alfafar, 08/02/2023

L’Ajuntament d’Alfafar ha aconseguit que el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana declare nul·la l’ordenança de tarifes d’aigua de 2020 de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidrátilicos (Emshi). Alfafar i Quart de Poblet van interposar un recurs contenciós administratiu contra la modificació de l’ordenança que s’establia la tarifa per a l’any 2020 per no realitzar-se el període de consulta pública, entre altres al·legacions.
Des d’Alfafar s’està treballant amb els serveis jurídics per a sol·licitar una execució provisional de la sentència, per la qual si s’aprova, l’Emshi haurà de reintegrar els cobraments per la tarifa d’aigua en alta de 2020 nul·la.
A més, el consistori alfafarenc ja està contactant amb la resta de poblacions a les quals afecta esta mesura, els 48 municipis que formen part de l’entitat metropolitana, per la problemàtica generada i pels recursos que ja han sigut presentats a les ordenances aprovades per a 2021, 2022 i 2023.

Comments are closed.

Close Search Window