CONSULTES PUBLIQUES – NORMATIVA

CONSULTES EN VIGOR

REDACCIÓ DE L’ARTICLE 38.1 DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR LA MODIFICACIÓ DEL QUAL HA SIGUT APROVADA INICIALMENT PER ACORD DEL PLE DE 27 DE MARÇ DE 2024

El Ple de l’Ajuntament d’Alfafar en sessió de 27 de març de 2024, ha aprovat inicialment la modificació de l’article 38.1 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament i sotmetre l’expedient a un període d’informació pública i audiència a les persones interessades per un termini de 30 dies a partir de l’endemà de la publicació del pertinent edicte en el tauler d’anuncis de la Corporació, Portal de Transparència i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual les persones o entitats interessades o potencials destinatàries de la norma puguen presentar les reclamacions i suggeriments, que estimen pertinents.

Per a fer efectiu el dret de la ciutadania i de les entitats i associacions interessades o potencialment destinatàries de la mateixa a emetre la seua opinió o formular al·legacions, publiquem el text íntegre de l’article del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament d’Alfafar.

Finalitzat el període d’informació pública i audiència a les persones interessades, s’adoptarà l’acord que procedisca, resolent les reclamacions que s’hagueren presentat i aprovant la redacció definitiva del reglament.

En el cas que no es presentaren reclamacions, la modificació de l’article 38.1 del reglament orgànic es considerarà aprovada definitivament de manera automàtica, havent de publicar-se el text íntegre en el Portal de Transparència de l’Ajuntament, en el Tauler d’edictes i en el Butlletí Oficial de la Província de València i donar trasllat de l’acord i del text definitiu del reglament a la Delegació del Govern i a l’òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, perquè en prenguen coneixement, efectes oportuns i entrada en vigor.

Termini: Durant 30 dies hàbils. Des del dia 2 d’abril al 25 de maig de 2024, tots dos inclusivament.


Forma de participació: Envia un correu electrònic a la direcció:

participacio.normativa@alfafar.es

fent consulta en el asumpte: “REDACCIÓ DE L’ARTICLE 38.1 DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR”

Reglament del Sistema Intern d’Informació i protecció a les persones informants i afectades de l’Ajuntament d’Alfafar


CONSULTES FINALITZADES

Presentació de reclamacions i/o suggeriments per a l’elaboració de REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT PER A LA DETECCIÓ I POSTERIOR DECLARACIÓ DE LA SITUACIÓ DE RISC EN PERSONES MENORS, des d’21 de novembre al 20 de decembre 2023 (tots dos inclusivament) després de l’aprovació inicial en el ple.

Publicació APROBACIÓ INICIAL BOP 231120

Presentació de reclamacions i/o suggeriments per a l’elaboració de PLA TERRITORIAL MUNICIPAL D’EMERGÈNCIES, PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENFRONT DE RISC D’INUNDACIONS i PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENFRONT DE RISC SÍSMIC, des d’1 de novembre al 30 de novembre 2023 (tots dos inclusivament) després de l’aprovació inicial en el ple.

Publicacio APROBACIO INICIAL BOP 231031

Consulta pública per a la presentació d’aportacions/modificacions en l’elaboració de PLA TERRITORIAL MUNICIPAL D’EMERGÈNCIES, PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENFRONT DE RISC D’INUNDACIONS I PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENFRONT DE RISC SÍSMIC des del 13 de juliol al 2 d’agost (tots dos inclusivament) de 2023.

20230711 Otros anunci web consulta previa PTME PAMIN PMANSI Alfafar

PLA TERRITORIAL MUNICIPAL D’EMERGÈNCIES

PTM Alfafar 2022

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENFRONT DE RISC D’INUNDACIONS

PAM INUND 2022 ALFAFAR 

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENFRONT DE RISC SÍSMIC

PAM SISM 2022 ALFAFAR 


Consulta pública per a la presentació d’aportacions/modificacions en l’elaboració del PROJECTE D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT PER A LA DETECCIÓ I POSTERIOR DECLARACIÓ DE LA SITUACIÓ DE RISC A PERSONES MENORS EN EL MUNICIPI D’ALFAFAR, des del 13 de juliol al 26 de juliol (tots dos inclusivament) de 2023.

20230711 Publicació ANUNCI PREVI APROBACIÓ REGLAMENT 1 


Exposició per a la presentació de reclamacions de l’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA I POTENCIALMENT PERILLOSOS EN EL MUNICIPI D’ALFAFAR des del 3 de maig al 2 de juny (tots dos inclusivament) de 2023.

OR PROTECCIO TNDENCIA ANIMALS COMPANIA DEFINITIVA 

Consulta Pública Prèvia per a la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS DE COMPANYA

Anunci CONSULTA PUBLICA WEB ORDENANZA ANIMALS DE COMPANIA

Consulta Pública Previa para la APROBACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y TRÁFICO MUNICIPIO DE ALFAFAR

INICIATIVA PREVIA A LA REDACCIÓN DEL REGLAMENTO

Consulta Pública para la ORDENANZA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR./ Consulta Pública per a l’ORDENANÇA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES DE L’AJUNTAMENT D’ALFAFAR.

Consulta Pública para la Modificación del Reglamento Marco de Constitución y Funcionamiento del Consejo Local de la Tercera Edad – PER LA GENT GRAN./ Consulta Pública per la Modificació del Reglament Marco de Constitució i Funcionament del Consell Local de la Tercera Edat – PER LA GENT GRAN.

Consulta desde la plataforma online / Consulta des de la plataforma online :PER LA GENT GRAN


Consulta Pública MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA. / Consulta Pública DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA.
Consulta Pública MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. / Consulta Pública MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
Consulta Pública PROYECTO REGLAMENTO DE LA MESA INTERSECTORIAL DE SALUD / Consulta Pública PROJECTE REGLAMENT DE LA MESA INTERSECTORIAL DE SALUT
Consulta Pública PROYECTO REGLAMENTO CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA I FESTES / Consulta Pública PROJECTE REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA I FESTES
Consulta Pública PROYECTO REGLAMENTO CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS / Consulta Pública PROJECTE REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Consulta Pública Proyecto Reglamento Municipal de Participación Ciudadana / Consulta Pública Projecte Reglament Municipal de Participació Ciutadana
Consulta Pública Proyecto ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR / Consulta Pública ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS AJUNTAMENT D’ALFAFAR
Consulta Pública Proyecto ORDENANZA MUNICIPAL LIMPIEZA EN VIA PÚBLICA / Consulta Pública ORDENANÇA MUNICIPAL NETEJA EN VIA PÚBLICA
Consulta Pública Proyecto ORDENANZA MUNICIPAL DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS / Consulta Pública ORDENANÇA MUNICIPAL DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DEIXALLES I RESIDUS SÒLIDS URBANS

De conformitat amb el previst en l’article 133 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de les mateixes, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Aquest procés no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la presentació d’al·legacions i suggeriments després de l’aprovació inicial per l’Ajuntament Ple.


 

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.
Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot Thailand Slot777 Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot 4d Slot777 Slot Thailand AYAMJP Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot 4D Slot 777 Slot Server Thailand AYAMJP Robopragma Robopragma CUPANGJP CUPANGJP Slot Kamboja Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot Thailand https://kecmeliau.sanggau.go.id/dana/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/kamboja/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/luar/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/maxwin/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/rusia/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/slot777/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/thailand/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/dana/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/luar/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/maxwin/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/sl777/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/sto2/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/thailand/ https://minorrahman.sch.id/blog/dana/ https://minorrahman.sch.id/blog/luar/ https://minorrahman.sch.id/blog/maxwin/ https://minorrahman.sch.id/blog/s4d/ https://minorrahman.sch.id/blog/sl777/ https://minorrahman.sch.id/blog/thailand/ https://tumurunmuseum.org/jepang/ https://tumurunmuseum.org/kamboja/ https://tumurunmuseum.org/luar/ https://tumurunmuseum.org/rusia/ https://tumurunmuseum.org/thailand/ https://dana.tv.moestopo.ac.id https://luar-negeri.tv.moestopo.ac.id https://maxwin.tv.moestopo.ac.id https://slot4d.tv.moestopo.ac.id https://slot777.tv.moestopo.ac.id https://thailand.tv.moestopo.ac.id https://elearning.polsa.ac.id/rusia/ https://www.moe.go.th/dana/ https://www.moe.go.th/luar/ https://www.moe.go.th/maxwin/ https://www.moe.go.th/sl777/ https://www.moe.go.th/sto2/ https://www.moe.go.th/thailand/ https://rsud.tanjabtimkab.go.id/assets/dana/ https://rsud.tanjabtimkab.go.id/assets/luar/ https://rsud.tanjabtimkab.go.id/assets/maxwin/ https://rsud.tanjabtimkab.go.id/assets/qris/ https://rsud.tanjabtimkab.go.id/assets/sl777/ https://rsud.tanjabtimkab.go.id/assets/sto2/ https://rsud.tanjabtimkab.go.id/assets/thailand/ https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/files/dana/ https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/files/luar/ https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/files/maxwin/ https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/files/qris/ https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/files/sl777/ https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/files/sto2/ https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/files/thailand/ Slot Thailand Scatter Hitam