Descàrega d'impresos

⚠Estem treballant per a tindre el contingut d'aquesta pàgina traduït el més prompte possible

Hisenda

SOL·LICITUD CERTIFICAT DE DEUTES MUNICIPALS  PDF

SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IVTM PER DISCAPACITAT  PDF

SOL·LICITUD FRACCIONAMENT DE DEUTES  PDF

INSTRUCCIONS PER A DONAR D’ALTA O BAIXA COMPTES BANCARIS PER A DOMICILIAR ELS PAGAMENTS A EFECTUAR PER EL  AJUNTAMENT D’ALFAFAR ALS CREDITORS DOC

SOL·LICITUD DE PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA  PDF

DECLARACIÓ  RESPONSABLE PER A l’ACREDITACIÓ DEL CUMPIMIENTO DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB LES DIFERENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE LES OBLIGACIONS AMB LA S. SOCIAL  PDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBRES:

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES-DRO

URB-01 INSTÀNCIA DECLARACION D’OBRES- DRO-ART 214-222 LOTUP 5-2014 I VII MEMÒRIA DESCRIPTIVA-GRÀFICA-DR OBRES MENORS- ART 214-222 LOTUP 5-2014 PDF
PDF
 

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

LLICÈNCIES D’OBRES:

LLICENCIA OBRES INSTAL·LACIÓ PUBLICITAT

URB-02 INSTÀNCIA LLICÈNCIA OBRES INSTAL·LACIÓ SUPORT PUBLICITARI  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

LLICENCIA OBRES EDIFICACIÓ

URB-03 INSTÀNCIA LLICÈNCIA OBRES EDIFICACIÓ  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

LLICENCIA OBRES DE PARCEL·LACIÓ

URB-04 INSTÀNCIA LLICÈNCIA PARCEL·LACIÓ O DECLARACIÓ NO NECESSITAT  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

LLICENCIA OBRES- EN VIA PÚBLICA

URB-05 INSTÀNCIA LLICÈNCIA OBRES BASTIDES- RASES-CANALITZACIONS  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

LLICENCIA OBRES DE DEMOLICIÓ

URB-06 INSTÀNCIA LLICÈNCIA DEMOLICIÓ  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

LLICENCIA OBRES MOVIMENTS DE TERRES

URB-28 INSTÀNCIA LLICÈNCIA MOVIMENTS DE TERRES  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

ACTIVITATS AMB OBRES:

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES ACTIVITATS MINORISTES

URB-30 COMUNICACIÓ DE DR. OBRES – ACTIVITAT MINORISTA  PDF

URB-15 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE MINORISTA – DR MINORISTA  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES PREVI CAI-DRO PREVIO CAI

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-08 INSTÀNCIA D’OBRES PRÈVIA- CAI-DRA LEY 5-2014 PDF

URB-16 INSTÀNCIA COMUNICACIÓ ACTIV INOCUA-CAI-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES PREVI DR AMBIENTAL-DRO PREVIO DRA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-08 INSTÀNCIA DR OBRES PRÈVIA- CAI-DRA LEY 5-2014 PDF

URB-17 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB-DRA-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

DECLARACIÓ RESPON OBRA CON LIC AMBIENTAL-DRO CON LA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-09 INSTÁNCIA DR OBRAS CONJUNTA L AMBIENTAL LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES LLICÈNCIA OBERTURA DR ACTIVITAT RECREATIVA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-10A INSTÀNCIA DR OBRAS LIC OBERTURA DR ACTIV RECREATIVA-LE DR CON DRO A PDF

URB-10B INSTÀNCIA LLICENCIA OBERTURA DR TRAS DR OBRA-LE DR CON DRO B PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

III MODEL VII DECLARACIÓ CONTINGUT LLEI 14-2010 PDF

IV NOTA INFORMATIVA-CERTIFICATS LLICÈNCIA OBERTURA ACTIV. RECREATIVA PDF

LLICENCIA EDIFICACIÓ PREVIO COM AMB INOCUA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-11 INSTÀNCIA LIC OBRES PREVIA ACTIV SUJETA INS AMBIENTAL CAI-DRA-LO PREVIO CAI-DRA PDF

URB-16 INSTÀNCIA COMUNICACIÓ ACTIV INOCUA-CAI-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

LLICENCIA EDIFICACIÓ PREVI DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-11 INSTANCIA LIC OBRES PREVIA ACTIV SUJETA INS AMBIENTAL CAI-DRA-LO PREVIO CAI-DRA PDF

URB-17 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB-DRA-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

LLICENCIA EDIFICACIÓ AMB LLICÈNCIA AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-12 INSTÀNCIA LLICÈNCIA EDIFICACIÓ CON LIC. AMBIENTAL PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

LLICENCIA EDIFICACIÓ AMB LLIC. OBERTURA DR ACTI. RECREATIVA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-13A INSTÀNCIA LIC EDIF PREVI LIC OBERTURA ACTIV RECREATIVA-LO CON LE DR A PDF

URB-13B INSTÀNCIA LIC OBERTURA DESPRÉS DE LIC EDIFICACIÓ-LO CON LE DR B PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

III MODEL VII DECLARACIÓ CONTINGUT LLEI 14-2010 PDF

IV NOTA INFORMATIVA-CERTIFICATS LLICÈNCIA OBERTURA ACTIV. RECREATIVA PDF

LLICENCIA EDIFICACIÓ AMB LLIC. OBERTURA AUTORITZACIÓ ACTIVITAT RECREATIVA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-14A INSTÀNCIA LIC EDIF CON LIC OBERTURA AUTORITZACIÓ-LO CON LE AUTO A PDF

URB-14B INSTÀNCIA LIC OBERTURA AUTORITZACIÓ RERE RESOLUCIÓ EXPRESSA-II LE AUTO PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

ACTIVITATS SENSE OBRES:

DRA ACTIVITAT MINORISTA 750 M2

URB-15 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE MINORISTA- DR MINORISTA PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

COMUNICACIÓ AMBIENTAL INNÒCUA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-16 INSTÀNCIA COMUNICACIÓ ACTIV INNÒCUA-CAI-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-17 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE-DRA-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

LLICÈNCIA AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-18 INSTÀNCIA LLICÈNCIA AMBIENTAL-LA-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

ESTABLIMENTS PÚBLICS- ACTIVITATS RECREATIVES DR:

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-19 INSTÀNCIA ACTIVITAT RECREATIVA LIC OBERTURA DR-LE PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

III MODEL VII DECLARACIÓ CONTINGUT LLEI 14-2010 PDF

IV NOTA INFORMATIVA-CERTIFICATS LLICÈNCIA OBERTURA ACTIV. RECREATIVA PDF

ESTABLIMENTS PÚBLICS- ACTIVITATS RECREATIVES AUTORITZACIÓ:

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-29 INSTÀNCIA LIC OBERTURA AUTORITZACIÓ-LE AUTO PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

URB-14B INSTÀNCIA LIC OBERTURA AUTORITZACIÓ RERE RESOLUCIÓ EXPRESSA-II LE AUTO PDF

CANVIE TITULARITAT ACTIVITAT:

CANVIE TITULARITAT ACTIVITAT SUBJECTA INSTRUM AMBIENTAL

URB-20 INSTÀNCIA CANVI TITULARITAT INSTRU AMB- CT CAI-DRA-LAM-LEY 6-2014 PDF

VII MODEL I DR ACTIVITAT TRANSMISSIÓ PDF

CANVIE TITULARITAT ACTIVITAT RECREATIVA

URB-21 INSTANCIA COMUN CAMBIO DE TITUL ACTIV RECREATIVA PDF

ANEXO 3 CERTIFICADO SEGURO PDF

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE PDF

COMUNICACIÓ ARRENDAMENT EXPLOTACIÓ ACTIVITAT RECREATIVA

URB-22 INSTÀNCIA COMUN ARRENDAMENT-LE-MOD 09 PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

VI MODEL I DR ACTIVITAT RECREATIVA LLEI 14-2010 CT PDF

DECLARACIONS RESPONSABLES D’OCUPACIÓ

– PRIMERA OCUPACIÓ:

URB-23-INSTÀNCIA-DECLARACION-RESP-PRIMERA-OCUPACION-LOTUP-5-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

– SEGONA OCUPACIÓ (ANTIGUES CÈDULES D’HABITABILITAT):

URB-24 INSTÀNCIA DECLARACION RESPONSABLE 2a OCUPACIÓ- LOTUP 5-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

GUALS

URB-25 INSTÀNCIA LLICÈNCIA GUALS PDF

URB-25AINSTÀNCIA CANVI DE TITULARITAT LLICÈNCIA GUALS PDF

LLICÈNCIA OVP TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS

URB-26 INSTÀNCIA AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS h-URB-26V-INSTANCIA-AUT-OCUPACIO-VIA-PUBLICA-TAULES-I-CADIRES-I-ALTRES-ELEM.-AUX.1

MODELO VIII AUTORITZACIÓ VEÏNS CONFRONTANTS- OVP TAULES I CADIRES FORA LÍNIA PDF

Modelo III – Certificación del Seguro de Responsabilidad Civil – Ley 14-2010 Generalitat Valenciana

SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA SENSE BASTIDES PDF

URB-31 INSTÀNCIA INSCRIPCIÓ EMPRESA PUBLICITAT PDF

SOL·LICITUD DE SERVEI DE MATRIMONI CIVIL PDF

SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE CERIMÒNIA CIVIL DE BIENVENIDA A la COMUNITAT D’ALFAFAR (“BATEIG CIVIL”) PDF

ORDENANÇA REGULADORA PDF

AL·LEGACIONS MULTES DE TRÀNSIT DOC

GESTIÓ DE VEHICLES ABANDONATS  PDF

INFORMACIÓ PROCEDIMENT MEDIACIÓ POLICIAL PDF

FULLA D’AUTORITZACIÓ PER A TRET DE TRAQUES I ANÀLEGS PDF

SOL·LICITUD CENS D’ANIMALS DE COMPANYIA PDF

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A la TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS PDF

SOL·LICITUD INSCRIPCION EN CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS PDF

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Instància de formalització de matricula / Instància de formalització de matricula PDF

]Instruccions de formalització de matricula / Instruccions de formalització de matricula PDF

Llistat definitiu d’alumnes admesos / Llistat definitiu d’alumnes admesos PDF

Llistat provisional d’alumnes admesos / Llistat provisional d’alumnes admesos PDF

Calendari Procés de Matriculació /  Calendari Procés de Matriculació PDF

Informació Escola / Informació Escola PDF

Sol·licitud / Sol·licitud PDF

Documentació a presentar / Documentació a presentar PDF

Criteris de valoració / Criteris de valoració

Autorització Agència Tributària / Autorització Agència Tributària PDF

SOL·LICITUD BÀNDOL DE DEFUNCIÓ DOC

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.