Descàrrega d’Impresos

Descàrega d'impresos

⚠Estem treballant per a tindre el contingut d'aquesta pàgina traduït el més prompte possible

Hisenda

SOL·LICITUD CERTIFICAT DE DEUTES MUNICIPALS  PDF

SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IVTM PER DISCAPACITAT  PDF

SOL·LICITUD FRACCIONAMENT DE DEUTES  PDF

INSTRUCCIONS PER A DONAR D’ALTA O BAIXA COMPTES BANCARIS PER A DOMICILIAR ELS PAGAMENTS A EFECTUAR PER EL  AJUNTAMENT D’ALFAFAR ALS CREDITORS DOC

SOL·LICITUD DE PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA  PDF

DECLARACIÓ  RESPONSABLE PER A l’ACREDITACIÓ DEL CUMPIMIENTO DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB LES DIFERENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE LES OBLIGACIONS AMB LA S. SOCIAL  PDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBRES:

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES-DRO

URB-01 INSTÀNCIA DECLARACION D’OBRES- DRO-ART 214-222 LOTUP 5-2014 I VII MEMÒRIA DESCRIPTIVA-GRÀFICA-DR OBRES MENORS- ART 214-222 LOTUP 5-2014 PDF
PDF
 

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

LLICÈNCIES D’OBRES:

LLICENCIA OBRES INSTAL·LACIÓ PUBLICITAT

URB-02 INSTÀNCIA LLICÈNCIA OBRES INSTAL·LACIÓ SUPORT PUBLICITARI  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

LLICENCIA OBRES EDIFICACIÓ

URB-03 INSTÀNCIA LLICÈNCIA OBRES EDIFICACIÓ  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

LLICENCIA OBRES DE PARCEL·LACIÓ

URB-04 INSTÀNCIA LLICÈNCIA PARCEL·LACIÓ O DECLARACIÓ NO NECESSITAT  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

LLICENCIA OBRES- EN VIA PÚBLICA

URB-05 INSTÀNCIA LLICÈNCIA OBRES BASTIDES- RASES-CANALITZACIONS  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

LLICENCIA OBRES DE DEMOLICIÓ

URB-06 INSTÀNCIA LLICÈNCIA DEMOLICIÓ  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

LLICENCIA OBRES MOVIMENTS DE TERRES

URB-28 INSTÀNCIA LLICÈNCIA MOVIMENTS DE TERRES  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

ACTIVITATS AMB OBRES:

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES ACTIVITATS MINORISTES

URB-30 COMUNICACIÓ DE DR. OBRES – ACTIVITAT MINORISTA  PDF

URB-15 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE MINORISTA – DR MINORISTA  PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS  PDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES PREVI CAI-DRO PREVIO CAI

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-08 INSTÀNCIA D’OBRES PRÈVIA- CAI-DRA LEY 5-2014 PDF

URB-16 INSTÀNCIA COMUNICACIÓ ACTIV INOCUA-CAI-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES PREVI DR AMBIENTAL-DRO PREVIO DRA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-08 INSTÀNCIA DR OBRES PRÈVIA- CAI-DRA LEY 5-2014 PDF

URB-17 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB-DRA-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

DECLARACIÓ RESPON OBRA CON LIC AMBIENTAL-DRO CON LA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-09 INSTÁNCIA DR OBRAS CONJUNTA L AMBIENTAL LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES LLICÈNCIA OBERTURA DR ACTIVITAT RECREATIVA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-10A INSTÀNCIA DR OBRAS LIC OBERTURA DR ACTIV RECREATIVA-LE DR CON DRO A PDF

URB-10B INSTÀNCIA LLICENCIA OBERTURA DR TRAS DR OBRA-LE DR CON DRO B PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

III MODEL VII DECLARACIÓ CONTINGUT LLEI 14-2010 PDF

IV NOTA INFORMATIVA-CERTIFICATS LLICÈNCIA OBERTURA ACTIV. RECREATIVA PDF

LLICENCIA EDIFICACIÓ PREVIO COM AMB INOCUA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-11 INSTÀNCIA LIC OBRES PREVIA ACTIV SUJETA INS AMBIENTAL CAI-DRA-LO PREVIO CAI-DRA PDF

URB-16 INSTÀNCIA COMUNICACIÓ ACTIV INOCUA-CAI-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

LLICENCIA EDIFICACIÓ PREVI DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-11 INSTANCIA LIC OBRES PREVIA ACTIV SUJETA INS AMBIENTAL CAI-DRA-LO PREVIO CAI-DRA PDF

URB-17 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB-DRA-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

LLICENCIA EDIFICACIÓ AMB LLICÈNCIA AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-12 INSTÀNCIA LLICÈNCIA EDIFICACIÓ CON LIC. AMBIENTAL PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

LLICENCIA EDIFICACIÓ AMB LLIC. OBERTURA DR ACTI. RECREATIVA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-13A INSTÀNCIA LIC EDIF PREVI LIC OBERTURA ACTIV RECREATIVA-LO CON LE DR A PDF

URB-13B INSTÀNCIA LIC OBERTURA DESPRÉS DE LIC EDIFICACIÓ-LO CON LE DR B PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

III MODEL VII DECLARACIÓ CONTINGUT LLEI 14-2010 PDF

IV NOTA INFORMATIVA-CERTIFICATS LLICÈNCIA OBERTURA ACTIV. RECREATIVA PDF

LLICENCIA EDIFICACIÓ AMB LLIC. OBERTURA AUTORITZACIÓ ACTIVITAT RECREATIVA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-14A INSTÀNCIA LIC EDIF CON LIC OBERTURA AUTORITZACIÓ-LO CON LE AUTO A PDF

URB-14B INSTÀNCIA LIC OBERTURA AUTORITZACIÓ RERE RESOLUCIÓ EXPRESSA-II LE AUTO PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

ACTIVITATS SENSE OBRES:

DRA ACTIVITAT MINORISTA 750 M2

URB-15 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE MINORISTA- DR MINORISTA PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

COMUNICACIÓ AMBIENTAL INNÒCUA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-16 INSTÀNCIA COMUNICACIÓ ACTIV INNÒCUA-CAI-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-17 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE-DRA-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

LLICÈNCIA AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-18 INSTÀNCIA LLICÈNCIA AMBIENTAL-LA-LEY 6-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

ESTABLIMENTS PÚBLICS- ACTIVITATS RECREATIVES DR:

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-19 INSTÀNCIA ACTIVITAT RECREATIVA LIC OBERTURA DR-LE PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

III MODEL VII DECLARACIÓ CONTINGUT LLEI 14-2010 PDF

IV NOTA INFORMATIVA-CERTIFICATS LLICÈNCIA OBERTURA ACTIV. RECREATIVA PDF

ESTABLIMENTS PÚBLICS- ACTIVITATS RECREATIVES AUTORITZACIÓ:

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LEY 6-2014 PDF

URB-29 INSTÀNCIA LIC OBERTURA AUTORITZACIÓ-LE AUTO PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

URB-14B INSTÀNCIA LIC OBERTURA AUTORITZACIÓ RERE RESOLUCIÓ EXPRESSA-II LE AUTO PDF

CANVIE TITULARITAT ACTIVITAT:

CANVIE TITULARITAT ACTIVITAT SUBJECTA INSTRUM AMBIENTAL

URB-20 INSTÀNCIA CANVI TITULARITAT INSTRU AMB- CT CAI-DRA-LAM-LEY 6-2014 PDF

VII MODEL I DR ACTIVITAT TRANSMISSIÓ PDF

CANVIE TITULARITAT ACTIVITAT RECREATIVA

URB-21 INSTANCIA COMUN CAMBIO DE TITUL ACTIV RECREATIVA PDF

ANEXO 3 CERTIFICADO SEGURO PDF

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE PDF

COMUNICACIÓ ARRENDAMENT EXPLOTACIÓ ACTIVITAT RECREATIVA

URB-22 INSTÀNCIA COMUN ARRENDAMENT-LE-MOD 09 PDF

II MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

VI MODEL I DR ACTIVITAT RECREATIVA LLEI 14-2010 CT PDF

DECLARACIONS RESPONSABLES D’OCUPACIÓ

– PRIMERA OCUPACIÓ:

URB-23-INSTÀNCIA-DECLARACION-RESP-PRIMERA-OCUPACION-LOTUP-5-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

– SEGONA OCUPACIÓ (ANTIGUES CÈDULES D’HABITABILITAT):

URB-24 INSTÀNCIA DECLARACION RESPONSABLE 2a OCUPACIÓ- LOTUP 5-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PDF

GUALS

URB-25 INSTÀNCIA LLICÈNCIA GUALS PDF

URB-25AINSTÀNCIA CANVI DE TITULARITAT LLICÈNCIA GUALS PDF

LLICÈNCIA OVP TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS

URB-26 INSTÀNCIA AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS h-URB-26V-INSTANCIA-AUT-OCUPACIO-VIA-PUBLICA-TAULES-I-CADIRES-I-ALTRES-ELEM.-AUX.1

MODELO VIII AUTORITZACIÓ VEÏNS CONFRONTANTS- OVP TAULES I CADIRES FORA LÍNIA PDF

Modelo III – Certificación del Seguro de Responsabilidad Civil – Ley 14-2010 Generalitat Valenciana

SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA SENSE BASTIDES PDF

URB-31 INSTÀNCIA INSCRIPCIÓ EMPRESA PUBLICITAT PDF

SOL·LICITUD DE SERVEI DE MATRIMONI CIVIL PDF

SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE CERIMÒNIA CIVIL DE BIENVENIDA A la COMUNITAT D’ALFAFAR (“BATEIG CIVIL”) PDF

ORDENANÇA REGULADORA PDF

AL·LEGACIONS MULTES DE TRÀNSIT DOC

GESTIÓ DE VEHICLES ABANDONATS  PDF

INFORMACIÓ PROCEDIMENT MEDIACIÓ POLICIAL PDF

FULLA D’AUTORITZACIÓ PER A TRET DE TRAQUES I ANÀLEGS PDF

SOL·LICITUD CENS D’ANIMALS DE COMPANYIA PDF

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A la TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS PDF

SOL·LICITUD INSCRIPCION EN CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS PDF

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Instància de formalització de matricula / Instància de formalització de matricula PDF

]Instruccions de formalització de matricula / Instruccions de formalització de matricula PDF

Llistat definitiu d’alumnes admesos / Llistat definitiu d’alumnes admesos PDF

Llistat provisional d’alumnes admesos / Llistat provisional d’alumnes admesos PDF

Calendari Procés de Matriculació /  Calendari Procés de Matriculació PDF

Informació Escola / Informació Escola PDF

Sol·licitud / Sol·licitud PDF

Documentació a presentar / Documentació a presentar PDF

Criteris de valoració / Criteris de valoració

Autorització Agència Tributària / Autorització Agència Tributària PDF

SOL·LICITUD BÀNDOL DE DEFUNCIÓ DOC

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.
Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot Thailand Slot777 Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot 4d Slot777 Slot Thailand AYAMJP Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot 4D Slot 777 Slot Server Thailand AYAMJP Robopragma Robopragma CUPANGJP CUPANGJP Slot Kamboja Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot Thailand https://kecmeliau.sanggau.go.id/dana/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/kamboja/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/luar/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/maxwin/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/rusia/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/slot777/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/thailand/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/dana/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/luar/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/maxwin/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/sl777/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/sto2/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/thailand/ https://minorrahman.sch.id/blog/dana/ https://minorrahman.sch.id/blog/luar/ https://minorrahman.sch.id/blog/maxwin/ https://minorrahman.sch.id/blog/s4d/ https://minorrahman.sch.id/blog/sl777/ https://minorrahman.sch.id/blog/thailand/ https://tumurunmuseum.org/jepang/ https://tumurunmuseum.org/kamboja/ https://tumurunmuseum.org/luar/ https://tumurunmuseum.org/rusia/ https://tumurunmuseum.org/thailand/ https://dana.tv.moestopo.ac.id https://luar-negeri.tv.moestopo.ac.id https://maxwin.tv.moestopo.ac.id https://slot4d.tv.moestopo.ac.id https://slot777.tv.moestopo.ac.id https://thailand.tv.moestopo.ac.id https://elearning.polsa.ac.id/rusia/ https://www.moe.go.th/dana/ https://www.moe.go.th/luar/ https://www.moe.go.th/maxwin/ https://www.moe.go.th/sl777/ https://www.moe.go.th/sto2/ https://www.moe.go.th/thailand/ https://boalemokab.go.id/amerika/ https://boalemokab.go.id/eropa/ https://boalemokab.go.id/rusia/ https://boalemokab.go.id/luar/ https://boalemokab.go.id/jepang/ https://boalemokab.go.id/macau/ https://boalemokab.go.id/taiwan/ https://boalemokab.go.id/thailand/ https://boalemokab.go.id/scatter-hitam/ https://boalemokab.go.id/robopragma/ https://boalemokab.go.id/sl777/ https://boalemokab.go.id/stwo/ https://boalemokab.go.id/dana/ https://boalemokab.go.id/qris/ https://boalemokab.go.id/ayamjp/ https://boalemokab.go.id/cupangjp/ https://boalemokab.go.id/istanapetir/ https://boalemokab.go.id/robopragma/ https://butonselatankab.go.id/amerika/ https://butonselatankab.go.id/ayamjp/ https://butonselatankab.go.id/china/ https://butonselatankab.go.id/cupangjp/ https://butonselatankab.go.id/dana/ https://butonselatankab.go.id/eropa/ https://butonselatankab.go.id/istanapetir/ https://butonselatankab.go.id/jepang/ https://butonselatankab.go.id/kamboja/ https://butonselatankab.go.id/luar/ https://butonselatankab.go.id/macau/ https://butonselatankab.go.id/qris/ https://butonselatankab.go.id/robopragma/ https://butonselatankab.go.id/rusia/ https://butonselatankab.go.id/scaterhitam/ https://butonselatankab.go.id/sl777/ https://butonselatankab.go.id/stwo/ https://butonselatankab.go.id/taiwan/ https://butonselatankab.go.id/thailand/ https://bengkuluprov.go.id/sdana/ https://bengkuluprov.go.id/sluar/ https://bengkuluprov.go.id/smax/ https://bengkuluprov.go.id/stto/ https://bengkuluprov.go.id/s777/ https://bengkuluprov.go.id/sthai/ https://bengkuluprov.go.id/sqris/